Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Rhaglen Celfyddydau mewn "Ynysu Cymdeithasol"

Mae Oriel Davies yn chwilio am, yn rhannu ac yn creu cynnwys newydd i chi. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd creadigrwydd mewn iechyd meddwl a lles.

Os ydych chi am ychwanegu adnodd at ein tudalen FaceBook, gyrrwch neges atom.

Rydym hefyd wedi sefydlu grwp newydd Oriel Davies // Oriel y Bobl lle gallwch bostio'ch doniau creadigol. Mae'r gr┼Áp hwn ar gyfer aelodau o gynulleidfa Oriel Davies i rannu eu gwaith celf a'u syniadau yn ystod y cyfnod ynysu cymdeithasol yn 2020 #stayhomestaysafestaycreative

Mae gennym ni Twitter ac Instagram hefyd.

Yn y cyfamser, arhoswch adref, cadwch yn ddiogel, amddiffynwch ein GIG, ac arhoswch yn greadigol

Cyhoeddwyd 24 Mawrth 2020
Newyddion >