Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Oriel Davies: cynlluniedig i gau adeilad

Gareth Griffith 2020

Rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn er budd iechyd a lles ein staff, partneriaid gwasanaeth, tenantiaid, contractwyr ac ymwelwyr.

Ein hasesiad yw bod cwrs presennol y pandemig COVID-19 yn ei gwneud yn anochel y bydd angen i ni gau ein hadeiladau cyn bo hir, ac y bydd cau arfaethedig nawr yn llai aflonyddgar na chau sydyn yn ddiweddarach.

Tra bydd adeilad ‘Oriel Davies’ yn cau, bydd Oriel Davies yn parhau i fod yn agored iawn i fusnes. Byddwn yn parhau i wneud cymaint o'n gwaith ag y gallwn o bell.

Bydd Oriel Davies yn cau i'r cyhoedd am 15:00 GMT ddydd Mawrth 18 Mawrth

Bydd Oriel Davies yn cau at staff a thenantiaid am 15:00 GMT ddydd Mercher 19 Mawrth.

O ddydd Mercher 18 Mawrth rydym yn gofyn i'r holl staff a thenantiaid weithio gartref oni bai bod hynny'n hanfodol.

Cyhoeddwyd 17 Mawrth 2020
Newyddion >