Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

CYHOEDDI’R ENILLWYR!

Selectors, Alex Boyd Jones, Steaffan Jones Hughes, Sacha Craddock & Jane Simpson

ODO18: ARDDANGOSFA ORIEL DAVIES 2018

Bydd yr arddangosfa’n parhau tan 5 Medi 2018

Denodd digwyddiad lansio Arddangosfa Oriel Davies 2018 ymwelwyr o bell i noson heulog dros ben yng Nghanolbarth Cymru, nid yn unig i weld yr arddangosfa ond hefyd, i glywed y cyhoeddiadau ar gyfer gwobrau eleni. Mae ODO18 yn cyflwyno talent gwych ar draws ystod eang o ddisgyblaethau: seramig, ffilm, paentio, cerflunwaith, animeiddio, collage i enwi dim ond rhai. Daeth chwech ar hugain o artistiaid a chasgliadau artistiaid at ei gilydd, lle mae’r gwaith a wneir gan y rheiny sy'n dal i astudio yn rhwbio ysgwyddau gyda’r rheiny sydd â gyrfaoedd mwy sefydledig.

Mae tair gwobr yn rhan o draddodiad Arddangosfa Agored Oriel Davies. Mae dwy yn cael eu dewis gan y panel, sy’n cynnwys; enillydd y wobr gyffredinol, sy'n derbyn gwobr ariannol o £1000 a gwahoddiad i gael sioe unigol yn Oriel Davies, ac enillydd y wobr i fyfyrwyr, sy'n derbyn gwobr ariannol o £500. Y drydedd ydy Gwobr Dewis y Bobl, ble mae gan ymwelwyr i’r arddangosfa y cyfle i bleidleisio dros eu hoff ddarn o waith.  Mae’r artist sydd yn derbyn y mwyaf o bleidleisiau erbyn dyddiad cau’r arddangosfa yn ennill £250.

Mae panelwyr dethol heddiw yn cynnwys; Sacha Craddock, awdur a churadur; Matthew Collings, Artist, Awdur, Critig a Darlledwr; Jane Simpson, artist a Chyfarwyddwr, Galerie Simpson; Steffan Jones-Hughes, Cyfarwyddwr, Oriel Davies ac Alex Boyd Jones, Curadur Oriel Davies.

Enillydd Cyffredinol

Eleni, penderfynodd y detholwyr ddyfarnu’r wobr gyffredinol i’r artist Cecile Johnson Soliz o Gaerdydd, am ei meistrolaeth a’i dewis o ddeunydd, a’i hystyriaeth o ffurf mewn perthynas â gofod a phensaernïaeth.

Meddai Cecile am ei gwaith, “Rwy’n ymserchu mewn tynnu lluniau a cherflunwaith. Mae'r berthynas rhwng y rhain, y gofod maen nhw’n ei feddiannu ac ansawdd y golau sy'n eu gwneud yn weladwy mewn arddangosfa bob amser yn rhan o'r gwaith. Rwy'n tynnu lluniau ar bapur gyda siarcol mewn ffordd draddodiadol. Rwy’n defnyddio dull mwy corfforol hefyd sy'n gerfluniol, gan ddefnyddio ystumiau a chamau sy'n gyfarwydd fel stwffio, lapio, casglu ... Weithiau, rwy'n cyfuno gwaith a'u rhoi nhw gyda'i gilydd fel eu bod yn ymwneud yn benodol â'i gilydd ac i ofod arddangosfa. Mae gwrthrychau’n bodoli'n unigol neu'n tyfu i fyny mewn parau neu niferoedd mwy. Rwy'n hoffi bod yn ymatebol i ddimensiynau, dyluniad a nodweddion pensaernïol adeilad, ac i’r golau maen nhw’n ei adael mewn.”

www.cecilejohnsonsoliz.net

Enillydd y Wobr i Fyfyrwyr

Dyfarnwyd y Wobr i Fyfyrwyr, gwerth £500, i Rachel Magdeburg, sy’n astudio ar gyfer Doethuriaeth drwy Ymarfer ym Mhrifsygol Wolverhampton.

Meddai am ei gwaith, “Dros y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi bod yn peintio gwrthrychau o fywyd, ac o'm mywyd, fel ffordd i ymgysylltu â phethau o'm cwmpas, ac i roi'r gorau i edrych ar fy ngliniadur neu ffôn symudol. Roedd angen symleiddio pethau, edrych, a threulio amser gyda deunyddiau. Neu i ddyfynnu ymadrodd propaganda lladradaidd, 'cymryd rheolaeth yn ôl'.  Fodd bynnag, mae pob penderfyniad a chyd-destun 'syml' rwy'n dechrau gweithio ynddo yn dod yn gymhleth, gyda set o naratifau gwleidyddol ac yn dod yn bopeth ond didrafferth. Mae'r gwrthrychau rwyf wedi bod yn eu paentio i gyd yn rhan o fy mywyd bob dydd neu'n perthyn i bobl rwy'n eu hadnabod: ffrwythau, llysiau, fy hen basbort, llyfr nodiadau ac ati. Fodd bynnag, mae pob un yn rhywbeth ond yn 'bob dydd', ac maent yn mynd i'r afael â'm cymhlethdod o fewn cymdeithas gyfalafol. Rwy'n aml yn paentio gyda fy nwylo neu'n cyfuno cymysgedd o wahanol fathau o baentiadau a thechnegau. Rydw i wrth fy modd gyda hanes paentio, y cyfrwng a'r ymarfer.”

Cyhoeddwyd 29 Mehefin 2018
Newyddion >