Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Newyddion

Rhaglen Celfyddydau mewn "Ynysu Cymdeithasol"

Mawrth 2020—Rydym ar gau ac yn methu â gweithredu fel y byddem fel arfer, ond er mwyn cadw diddordeb a difyrrwch rydym wedi dechrau postio cynnwys newydd ar ein tudalen FaceBook a allai helpu i'ch ysbrydoli. Pan fyddwch chi wedi cael eich ysbrydoli, ymunwch â'r grŵp a phostiwch eich gwaith celf yno. mwy >

Oriel Davies Gallery – Yn eisiau- Ymddiriedolwyr

Mawrth 2020—Mae Oriel Davies Gallery yn un o'r orielau mwyaf blaenllaw yng Nghymru, a'r prif leoliad celfyddydau gweledol cyfoes ar gyfer rhanbarth Canolbarth Cymru a'r Gororau. Rydym yn chwilio am ddau Ymddiriedolwr newydd i ymuno â'n Bwrdd brwdfrydig ac ymroddgar ym mis Mai 2020. Rydym yn cyfarfod bob chwarter fel Bwrdd, ac yn cynnal un Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, gyda staff ac Ymddiriedolwyr yn cwrdd drwy gydol y flwyddyn i ganolbwyntio ar weithgareddau neu bynciau penodol. mwy >

Oriel Davies: cynlluniedig i gau adeilad

Mawrth 2020—Yn dilyn ystyriaeth ofalus o gwrs cyfredol y pandemig coronafirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu y bydd Oriel Davies yn dechrau cau'n syfrdanol i staff ac ymwelwyr, ac yna'n aros ar gau nes bydd rhybudd pellach. mwy >

Hwyrnos Oriel Davies Nos Wener 6 Medi

Awst 2019—Fe'ch gwahoddir i'r Noson Hwyr gyntaf yn Oriel Davies ddydd Gwener y 6ed o Fedi. Dewch i wrando ar y canwr / ysgrifennwr caneuon lleol OJ Kryptic a chael brathiad a diod yn ein caffi hyfryd Relish. Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim. mwy >

Relish

Ebrill 2019—Bydd Relish ar agor ar gyfer diodydd a chacennau o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 10-3 hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, gyda bwydlen gyfyngedig iawn, ond blasus. mwy >