Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Playing The Kitchen | Launch Event | The Kitchen

Dydd Sadwrn, 7 Hydref 2017

Tinc y Tannau

I ddathlu lansio The Kitchen, rydym wedi gwahodd y deuawd cerddorol, Tinc y Tannau, a'r artist a'r awdur perfformio James Baker i 'chwarae' yn The Kitchen

James Baker

Mae James yn berfformiwr ac yn awdur sydd yn byw yng Nghanolbarth Cymru. Mae ei waith yn cael ei nodweddu gan ei steil meta ffuglennol chwareus, arddull byrfyfyriol, esthetig DIY, a’i onestrwydd (anghyfforddus yn aml). Mae ei sioe theatr unigol "You Have To Be Mad To Work Here And It Doesn't Even Help" yn ymchwilio i'r cysylltiadau diwylliannol rhwng creadigrwydd a phroblemau iechyd meddwl. Mae ei ddrama lawn gyntaf, o'r enw "An As Yet Untitled Play About Two People In An Underground Bunker" wrthi'n cael ei datblygu ar hyn o bryd. Mae'n ymwneud ag iselder, cywilydd a methiant, ond mae'n llawer mwy doniol na’r disgwyl. 

Tinc y Tannau

Two Bass Viola da Gamba and Two Voices
Deuawd tra gwahanol! Cymysgedd hyfryd o harddwch a drygioni. Mae Sianed Jones ac Ailsa Mair Hughes yn canu ac yn chwarae Fiola Bas da Gamba Saith Llinyn ar yr un pryd!  Maent yn creu harmonïau pedair-rhan cyfoethog a rhythmau meddwol ar yr offerynnau soniarus hynafol hyn, y gellir eu chwarae â bwa, neu eu strymio fel gitâr.  Yr hynafol yn dylanwadu ar y presennol, wrth garlamu’n llawen i'r dyfodol.

Mae Tinc y Tannau wedi cael gwahoddiad i chwarae ac i ganu mewn mannau arddangos (The Radical Craft Exhibition, Pumed Gainc / A Fifth Branch yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth) gan ddefnyddio'r gelf weledol a'r cerflun fel ysbrydoliaeth ac fel sgoriau sain. Disgwyliwch rywfaint o synau syfrdanol wrth i Sianed ac Ailsa gael eu gadael yn rhydd yng ngofod The Kitchen.

Dyma rywfaint o sylwadau gan y gynulleidfa: -

“Ecstatically liberating”
 “Mesmerising......... Thank you”
“Speechless by the end”
 “A mighty Brythonic Yoiking …...Speechless”
 “Delightful music …...... I was lost in it”

https://tincytannau.bandcamp.com
https://vimeo.com/208643770

 

Tickets & Booking

Dydd Sadwrn 07 Hydref | 6pm – 8pm | AM DDIM