Oriel Davies Gallery
The Park, Newtown
Powys SY16 2NZ
Telephone: +44 (0) 1686 625041
Fax: +44 (0) 1686 623633
Email: desk@orieldavies.org

 

THE GALLERY IS CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE

We are unable to respond to phonecalls

If you urgently need to contact us: 

email:

Accounts: accounts@orieldavies.org

Director: steffan@orieldavies.org

+44 (0)7498 570217

 

 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans 

20/03/20 - 18/07/20

 
Monday-Friday 10am-5pm
Saturday 10am-5pm


 

 

Topiary Traumas

Kitsch & Sync Collective

05 May 2014

Image 1 of 3 next >   Kitsch & Sync Collective, Topiary Traumas

Cynhelir performiadau yn y Parc, 12.30yh, 1.30yh & 2.30yh

Topiary Traumas, comisiwn Mis Celfyddydau Powys ar gyfer Oriel Davies. Powys Dance mewn partneriaeth a Kitsch & Sync Collective.

Mae Topiary Traumas yn berfformiad dawnsio ac actio gomedi weledol drawiadol o dri o wragedd Stepford tlws o’r 1950au sy’n mwynhau ychydig o arddio ac yn hoffi tocio eu llwyni yn rheolaidd.  Mae'r perfformiad yn cyflwyno coreograffi comedi anhrefnus, pastiche cnawdol a beirniadaeth ysgafn ond penodol o ddiwylliant gwragedd tŷ yn y 1950au.  Ydy’r menywod hyn yn colli eu meddwl neu a oes gan y fflora a ffawna agenda ei hun ?... Pwy a ŵyr?!

Cwmni dawns proffesiynol yn y gymuned yw Powys Dance sy’n cyflwyno gweithdai a pherfformiadau ar hyd a lled Powys ac o'u canolfan yn Llandrindod. Mae Kitsch & Sync Collective yn arloeswyr popeth retro, hen a rhyfeddol, ac yn prysur adeiladu enw da fel un o gwmnïau mwyaf cyffrous, gwreiddiol ac eclectig Cymru '.

Topiary Traumas yw un o dri chomisiwn arbennig sydd wedi cael eu trefnu fel rhan o Fis Celfyddydau Powys, sy’n cyflwyno gwaith newydd ar gyfer mannau awyr agored yn ystod mis Mai 2014. Mae’r comisiynau yn rhoi cyfle i artistiaid sy'n byw ym Mhowys i weithio mewn partneriaeth â sefydliad celfyddydol blaenllaw i gyflwyno syniadau arloesol ar lwyfan cenedlaethol, ac i greu celfyddydau o safon ym Mhowys a Chymru.

Cynhelir performiadau yn y Parc, 12.30yh, 1.30yh & 2.30yh