Oriel Davies Gallery
The Park, Newtown
Powys SY16 2NZ
Telephone: +44 (0) 1686 625041
Fax: +44 (0) 1686 623633
Email: desk@orieldavies.org

 

THE GALLERY IS CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE

We are unable to respond to phonecalls

If you urgently need to contact us: 

email:

Accounts: accounts@orieldavies.org

Director: steffan@orieldavies.org

+44 (0)7498 570217

 

 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans 

20/03/20 - 18/07/20

 
Monday-Friday 10am-5pm
Saturday 10am-5pm


 

 

Rhaglen Celfyddydau mewn "Ynysu Cymdeithasol"

Mae Oriel Davies yn chwilio am, yn rhannu ac yn creu cynnwys newydd i chi. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd creadigrwydd mewn iechyd meddwl a lles.

Os ydych chi am ychwanegu adnodd at ein tudalen FaceBook, gyrrwch neges atom.

Rydym hefyd wedi sefydlu grwp newydd Oriel Davies // Oriel y Bobl lle gallwch bostio'ch doniau creadigol. Mae'r grŵp hwn ar gyfer aelodau o gynulleidfa Oriel Davies i rannu eu gwaith celf a'u syniadau yn ystod y cyfnod ynysu cymdeithasol yn 2020 #stayhomestaysafestaycreative

Mae gennym ni Twitter ac Instagram hefyd.

Yn y cyfamser, arhoswch adref, cadwch yn ddiogel, amddiffynwch ein GIG, ac arhoswch yn greadigol

Published 24 Mawrth 2020
News >