Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Criw Celf (Y Ffactor Celf)

Mae prosiect Criw Celf (Y Ffactor Celf' wedi ei anelu at ddisgyblion o ysgolion uwchradd ym Mhowys. Rhaglen blwyddyn o hyd o ddigwyddiadau celfyddydol gweledol i ddisgyblion yw’r Ffactor Celf,  sydd wedi cael eu dewis ar gyfer y prosiect oherwydd eu bod yn 'Fwy Galluog a Thalentog' yn y maes Celfyddydau Gweledol. Fel rhan o’r prosiect, bydd y disgyblion - sydd rhwng 14 a 19 oed - yn gweithio gydag artistiaid sefydledig mewn dosbarthiadau meistr; ac yn ymweld ag Adrannau Celf prifysgolion, Orielau a stiwdios Artistiaid. Nod y prosiect yw annog y disgyblion hyn i gymryd y cam nesaf yn eu gyrfa ym maes y celfyddydau - a dewis astudio Lefel 'A' mewn Celf ac efallai Gradd hyd yn oed yn y celfyddydau gweledol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Bethan Page, Cydlynydd y Prosiect Criw Celf: bethan.page@googlemail.com

 

Curadon Ifanc

Grŵp o bobl ifanc hapus ac ysgogol yw Curaduron Ifanc Oriel Davies Gallery sy’n cwrdd pob wythnos yn yr Oriel. Os ydych chi rhwng 15 a 24 mlwydd oed, gallwch chi gymryd rhan uniongyrchol mewn trefnu arddangosfeydd. Mae’r rhaglen am ddim. Does rhaid i chi fod yn astudio celf a does dim rhaid i chi fod ym myd addysg i ymuno. Yr unig beth sy’n ofynnol yw eich bod chi’n frwdfrydig a bod gennych chi rywfaint o amser i’w gyfrannu.

Caiff sesiynau eu cynnal yn yr oriel tu allan i oriau ysgol/coleg. Mae’r rhain yn cynnwys dysgu sgiliau newydd, mynd â phobl ar dripiau i orielau eraill ac ymweld â stiwdios artistiaid. Pwrpas y rhaglen Curaduron Ifanc yw gwneud ffrindiau newydd, gweithio fel tîm ac archwilio syniadau a sgiliau newydd. Fe fyddwch chi’n dysgu popeth am beth sydd ei angen i drefnu arddangosfa fawr ac yna’n trefnu un yn yr Oriel!
Mae’r Curaduron Ifanc yn gweithio gyda’r swyddog prosiect a staff yr Oriel i ddysgu ynghylch:

  • Sut mae syniadau ar gyfer arddangosfeydd celf yn cael eu cynhyrchu
  • Sut i ymchwilio artistiaid a gweithiau celf
  • Sut mae gweithiau celf yn cael eu dewis i’w harddangos
  • Gweithio gydag artistiaid cyfoes a churaduron eraill
  • Pethau ymarferol fel benthyg gweithiau celf, cludo, cadw a gofalu am waith celf
  • Dylunio, gosod a goleuo arddangosfa
  • Dehongli & addysgu - sut i ennyn diddordeb ymwelwyr mewn arddangosfa
  • Trefnu digwyddiadau cysylltiedig - agoriadau, gweithdai addysgol & digwyddiadau
  • Marchnata & chyhoeddusrwydd

Arddangosfeydd o’r gorffennol sydd wedi cael eu llunio gan Guraduron Ifanc Oriel Davies

Sign on tree reading "Where would you rather be"

Lines of Desire
Curaduron Ifanc 2010

28 Awst 2010 - 03 Tachwedd 2010

Mae ‘Lines of Desire’, arddangosfa a ddyluniwyd gan Guraduron Ifanc Oriel Davies, yn dod ag artistiaid o’r Deyrnas Unedig a thu hwnt at ei gilydd, y mae eu gwaith yn archwilio syniadau sy’n gysylltiedig â Theithiau, Mapiau, Llwybrau, Ymylon, Terfynau Amser, Hydredion a Lledredau. Mae’r arddangosfa hyfryd hon, sy’n ysgogi’r meddwl, yn cynnwys lluniau, ffotograffiaeth, delweddau symudol, sain a gosodiadau. mwy >

Astronaut holding Welsh flag

Extraordinary Days
Curaduron Ifanc 2009

04 Gorffennaf 2009 - 05 Medi 2009

Arddangosfa yw 'Extraordinary Days' sy’n edrych ar bositifrwydd a hiwmor mewn celfyddyd gyfoes. Mae hi wedi cael ei threfnu gan Guraduron Ifanc Oriel Davies-grŵp o 14 o bobl ifanc rhwng 16 a 23 mlwydd oed, sydd wedi’u sefydlu yng Nghanolbarth Cymru: Aishah, Becca, Caitlin, Claudia, Kelly, Kirsty, Laura, Nia, Sarah, Stephanie, Sophie, Rachael, Rhian a Rhys. mwy >

Gallery installation detail

Me v U
Curaduron Ifanc 2008

09 Awst 2008 - 04 Hydref 2008

Mae 'ME v U' sydd wedi cael ei guradu gan Guraduron Ifanc Oriel Davies, yn canolbwyntio ar ‘wrthdaro’. Rydym oll yn wynebu gwrthdaro pob dydd, p’un ai drwy ddadleuon personol, gwahanol ddiwylliannol, ymdrechion teuluol ac ymdrechion mewnol. Gyda gwaith newydd a gomisiynwyd gan Rabab Ghazoul ochr yn ochr â gwaith gan Andy Warhol, Paul Seawright a Richard Billingham, mae 'ME v U' yn archwilio beth yw ystyr gwrthdaro i’r unigolyn. mwy >