Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Oriel Davies Gallery © Mark McNulty

Oriau Agor

Mae mynediad i Oriel Davies Gallery bob amser am ddim.

Mae’r Oriel ar agor 

Dydd Llun i Dydd Gwener 10yh - 5yh.  

Dydd Sadwrn 10yh - 5yh. 

Mae’r Caffi yn cau am 4yh.

Mae’r Caffi, y Siop a’r man Cyfarfod Oll ar agor yn ystod y cyfnod y caiff casgliadau eu hail-gyflenwi.

 

 

Lleoliad

Mae Oriel Davies Gallery wedi’i lleoli yn Y Drenewydd, Powys - tref brydferth, fechan yng nghefn gwlad canolbarth Cymru. Mae’r Oriel wedi’i lleoli drws nesaf i’r orsaf fws a’r prif faes parcio, sy’n edrych dros barc y dref. Dyma gyfeiriad post llawn Oriel Davies Gallery: Oriel Davies Gallery, Y Parc, Y Drenewydd, Powys SY16 2NZ

Javascript is required to view this map.
 

Ar droed

O orsaf drên Y Drenewydd, sydd tua 7 munud ar droed, ewch ar hyd y llwybr droed gyferbyn â mynedfa’r orsaf ac i lawr ochr yr archfarchnad at y brif ffordd (New Road). Croeswch ger y goleuadau a pharhewch i fyny New Church Street. Croeswch ar y groesfan i gerddwyr ac ewch i mewn i’r parc. Mae’r Oriel wrth ymyl y parc, ar yr ochr dde. O ganol y dref, cerddwch i ddiwedd y Stryd Fawr neu trwy ganolfan siopa Bear Lanes tuag at yr Orsaf Fws. Mae Oriel Davies Gallery wedi’i lleoli rhwng yr Orsaf Fws a’r parc.

Yn y car

Ewch ar hyd yr A483 (New Road) i mewn i’r Drenewydd, a throwch i mewn i New Church Street, wrth ymyl eglwys fawr. Ar ôl 600m, trowch i’r chwith i mewn i faes parcio Back Lane Y Drenewydd, lle mae’n rhaid talu ac arddangos. Dim ond 50 metr yw Oriel Davies Gallery o’r maes parcio, ar gyrion parc y dref. Mae dau le parcio wedi’u neilltuo wrth ochr yr oriel i’r rhai hynny sydd â bathodyn glas. Fe’ch cynghorir i ffonio o flaenllaw os hoffech i’r llefydd hyn gael eu cadw ar eich cyfer.

Ar y trên

Yr orsaf drên agosaf yw’r Drenewydd (Powys), sy’n cael ei rhedeg gan Arriva Trains Wales ac sydd ddim ond 7 munud ar droed o Oriel Davies Gallery. Mae trenau uniongyrchol yn rhedeg o: Birmingham (1awr 40mun), Amwythig, (40mun), Telford (1awr), Wolverhampton (1awr 20un), Aberystwyth (1awr 20mun) a Machynlleth (1awr 40mun). I gynllunio eich taith i’r Drenewydd, ewch i wefan National Rail Enquiries. www.nationalrail.co.uk

Mewn tacsi

Fel arfer, mae tacsis ar gael yn y safle tacsi tu allan i’r orsaf. Mae sawl cwmni tacsi lleol ar gael, gan gynnwys Station Cars (01686 621818) a Goldstar Services (01686 628895). Os hoffech chi dacsis sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn, ffoniwch Dial-a-Ride (01686 622566) sydd fel arfer, angen cael rhybudd 24 awr o flaenllaw i’ch cynorthwyo chi.

Gyda bws a choets

Mae Oriel Davies Gallery wedi’i lleoli’n union ar bwys gorsaf fws a choets Y Drenewydd, a chaiff ei gwasanaethu’n dda gan lwybrau bysys lleol a chenedlaethol i nifer o drefi, gan gynnwys Amwythig, Wrecsam, Llandrindod, Kington, Trefaldwyn a Llanymddyfri, yn ogystal â gan wasanaethau coets y National Express i leoliadau pellach fel Llundain, Birmingham ac Aberystwyth.

Os hoffech chi wybodaeth fwy manwl am wasanaethau bws a choets lleol a chenedlaethol, ewch i www.carlberry.co.uk, ffoniwch Traveline Cymru (0871 200 2233) neu ewch i www.nationalexpress.com

Parcio coetsys

Gellir parcio coetsys ym mhrif faes parcio’r Drenewydd yn Back Lane, yn union wrth bwys Oriel Davies Gallery, mewn llefydd parcio sydd wedi’u dynodi i goetsys. Codir ffi pob dydd.