Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

Amseroedd Agor Dros y Gwyliau

Rydym ar gau:


24-27 Rhagfyr


1-2 Ionawr


Amseroedd agor


28/12/19 & 04/01/20


Ar agor 9.30-3pm Sadwrn

28 Rhagfyr a 4 Ionawr


 

Ar agor 10-5 Rhagfyr 30 a 31


Ar agor 10-5 Ionawr 3


 

Mae'r amseroedd agor yn

dychwelyd i normal ar 6 Ionawr

 

Cyn hir:

Yr Angel Cyllell

04/01/20 – 31/01/20

Arddangosfa nesaf: Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Leo Fitzmaurice You don’t say (short circuit (cold)) (detail) 2009

Currently touring:

Beyond Pattern

18 February 2011 – 30 April 2011

UH Galleries, University of Hertfordshire, Faculty of Art and Design
, College Lane
, Hatfield, AL10 9AB 
Telephone: 01707 285376

3 December 2011 - 25 February 2012
20-21 Visual Arts Centre, Scunthorpe, St John's Church, Scunthorpe DN15 6TB Telephone: 01724 297 070


Ydych chi’n guradur?

Mae Oriel Davies yn cychwyn a’n datblygu nifer o arddangosfeydd teithiol pob blwyddyn. Mae’r rhain yn amrywio o’r arddangosfeydd aml-gyfrwng mawr, fel Beyond Pattern, i arddangosfeydd peintio a ffotograffig llai o faint fel Imperfect Transcriptions: David Gepp. Os hoffech chi gael eich diweddaru ar arddangosfeydd fydd yn teithio yn y dyfodol, ac am fanylion am ffioedd, am sut i fwcio ac am lefydd sydd ar gael ar hyn o bryd ac amserlenni, cysylltwch ag Alex Boyd, Curadur ar 01686 625041 neu anfonwch e-bost: alex@orieldavies.org

Arddangosfeydd sy’n teithio ar hyn o bryd

Trelar | Trailer
Gareth Griffith

18 Ionawr 2020

Dyma arddangosfa o waith newydd gan yr artist Gareth Griffith, sy’n gweithio yng Ngogledd Cymru. mwy >

Cartographic Imaginaries: Interpreting the Literary Atlas of Wales
Arddangosfa Grwp

09 Chwefror 2019 - 18 Mawrth 2019

Mae Cartographic Imaginaries yn cyflwyno casgliad ysbrydoledig o waith celf a gomisiynwyd mewn ymateb i ddeuddeg nofel Saesneg sydd wedi’u gosod yng Nghymru. Mae'r rhain yn rhan o brosiect ehangach Literary Atlas of Wales, sy'n ymchwilio i sut mae llyfrau a mapiau'n ein helpu ni i ddeall natur ofodol y cyflwr dynol. Yn fwy penodol, mae'n edrych ar sut mae nofelau Saesneg sydd wedi’u gosod yng Nghymru yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o natur wir a ddychmygol y wlad, ei hanes a'i chymunedau. mwy >

Anne-Mie Melis, A New Niche for Nature

A New Niche for Nature
Anne-Mie Melis

06 Awst 2016 - 15 Hydref 2016

The fourth and final flora commission in partnership with Oriel Myrddin reveals Anne-Mie Melis’ focus on the River Tywi and in particular the point at which land and water meet - where rare and endangered plant species and invasive plants compete for survival. mwy >

Dead Spring, 2011, Oil on aluminium, 110 x 75cm

A Tree A Rock A Cloud
Clare Woods

26 Medi 2015 - 06 Mawrth 2016

Lansiwyd A Tree A Rock A Cloud yn Oriel Davies ym mis Medi 2014, ac roedd yn cynnwys corff newydd o waith gan yr artist enwog Clare Woods. mwy >

Lure
Helen Sear

02 Chwefror 2013 - 17 Ebrill 2013

Arddangosfa fawr o waith newydd gan Helen Sear yw lure. Mae gwaith Helen, sy’n un o’r bobol fwyaf pwysig a threiddgar yn ei maes, yn cael ei nodweddu gan ei harchwiliad o'r gorgyffwrdd rhwng iaith a chelfyddyd gain, ei sylw ar y byd naturiol, a harddwch syfrdanol ei gwaith. mwy >

Interniaeth TestBed 2013
Dyddiad cau: Dydd Llun 21 Ionawr 2013

05 Rhagfyr 2012 - 21 Ionawr 2013

Mae Oriel Davies yn edrych am berson graddedig neu ôl-raddedig i guradu a rheoli gofod TestBed Oriel Davies, sef gofod arddangos a syniad sydd wedi ymroddi i gefnogi gwaith newydd ac arbrofol gan artistiaid sydd wedi’u lleoli yng Nghymru a’r Gororau. mwy >

Test Bed Logo

Black and white photo still of girl dancing

Oriel Davies Open 2010
RE:animate

26 Mehefin 2010 - 18 Awst 2010

RE: animate yw pedwaredd arddangosfa agored biennale Oriel Davies. Gofynnwyd am gyflwyniadau oedd yn archwilio animeiddio yn ei ystyr mwyaf eang. Mae’r gwaith a ddewiswyd yn ymdrin ag ysgogi symudiadau, y posibilrwydd o strwythur heb naratif ac, efallai, cyfranogaeth y gynulleidfa. mwy >

sculpture of shoe with flowers

Beyond Pattern
Various Artists

21 Tachwedd 2009 - 27 Ionawr 2010

Archwiliad o ystyron diwylliannol ‘patrwm’, drwy arddangos, comisiynu, cyhoeddi a thrafod gyda gwaith sy’n defnyddio ‘patrwm’ fel sylwebydd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol. Gyda chomisiynau newydd gan Steve Messam, Catherine Bertola ag Angharad Pearce-Jones a gwaith gan Michael Brennand-Wood, Nisha Duggal, Leo Fitzmaurice, Doug Jones, Adam King, Pamela So, Henna Nadeem ag Andrea Stokes. mwy >

colour photograph shows grass and heather

Imperfect Transcriptions: the 24 Études of Frédéric Chopin, for Monique
David Gepp

13 Rhagfyr 2008 - 14 Chwefror 2009

Cyfres newydd o luniau hynod o fyw o laswellt, eithin a blodau'r ddôl gan David Gepp yw Imperfect Transcriptions. Caiff y lluniau eu dangos ochr yn ochr â barddoniaeth R S Thomas a darnau Chopin i’r piano, the 24 Études. Mae’r arddangosfa yn ein gwahodd i mewn i berthynas glòs â cherddoriaeth a’r amgylchedd naturiol a gyda phynciau dwfn bywyd. mwy >