Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Mae’r rhaglen Test Bed yn cael ei rhedeg ochr yn ochr â phrif raglen yr arddangosfa yn Oriel Davies 2009-2016, mae wedi’i hymroi i arddangos gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu yng Nghymru a’r Gororau.

Mae gan Test Bed ei safle pwrpasol ei hun yn yr Oriel, ond mae hefyd yn gweithio fel ‘gofod cysyniadol’ i artistiaid i ddatblygu a dangos gwaith sydd â bywyd tu ôl i gyfyngiadau ffisegol yr Oriel.

Mae artistiaid sydd wedi arddangos gwaith fel rhan o’r rhaglen * yn cynnwys:

Sue Challis , Melissa Hinkin, Ian Giles, Digital Dialogues, Bela Kerr, Elen Bonner, Alex Duncan, Adele Vye, Patrick Farmer and Sarah Hughes, Dawn Woolley, Shaun Stamp, Richard Higlett and Leona Jones, Anne-Mie Melis, Amber Mottram, Antonia Dewhurst, Mai Thomas, David Fitzjohn, Justine Cook, Tom Goddard, Christopher Webster van Tonder, Jonathan Anderson, Rebecca Spooner, Sean Vicary' Alana Tyson, Lyida Meehan, Becca Thomas, Nicolas William Hughes, Morgan Griffith, Amy Sterly, Tom Snell, Kelly Best, Megan Wyatt, Phil Cheater, Anna Falcini, Bernadette Kerngan, Chris Oakley, Ellen Bell,  Gwyn Williams, Eifion Sven-Myer, Elizabeth Brickell, Penny Hallas, Caroline Wright, Rory Duckhouse, Spike Dennis

*Yn 2009, newidiodd enw’r rhaglen o’r enw gwreiddiol In Focus, i Test Bed, i gynrychioli’n fwy cywir y cyfleoedd mae Oriel Davies yn darparu ar gyfer gwaith arbrofol a gwaith sy’n datblygu.