Scrumdiddlyumptious! Ysgrifennu Creadigol i bobl ifanc 10 oed a hŷn

Fe fydd gan sesiwn ysgrifennu creadigol eleni flas Roald Dahl. Dewch heibio a rhoi ychydig o arswyd yn eich geiriau. Ysgrifennu stori a fydd yn dychryn ... mwy >

Picnic adrodd straeon gyda’r storïwraig broffesiynol, Sal Tonge ym Mharc Dolerw

Cyfarfod yn yr oriel am 10.30 i gerdded i’r parc. Dewch â phecyn cinio i’ch canlyn a rhywbeth i eistedd arno!. Rhaid i riant/gofalwr ... mwy >

Bywluniad

Bywluniadu ydy un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o wella sgiliau arlunio, paentio, cerflunio ac arsylwi. Gall y siapiau a geir yn y ffigwr dynol ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Sgyrsiau & Digwyddiadau

Bwcio

Cynghorir bwcio ar gyfer pob sgwrs & digwyddiad. Ffoniwch yr Oriel ar 01686 625041 neu email: desk@orieldavies.org

Gŵyl Llam y Llusern

Dydd Gwener, 30 Medi 2016

Gwahoddir pobl leol i gymryd rhan yng ngorymdaith Gŵyl Llam y Llusern sydd wedi’i threfnu gan Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren. I gael gwybod mwy, cysylltwch â Lisa Barlow yn Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren ar 07967 494219 neu anfonwch e-bost i mwy >