Gweithdai yn ystod Gwyliau’r Ysgol - Siglo, Rhuglo a Rholio gyda’r artist Amy Sterly

Dewch i gadw reiat! Edrychwch o gwmpas i ddod o hyd i synau mewn gwrthrychau bob dydd.  Byddwn yn gwneud ein hofferynnau ein hunain i fynd ... mwy >

I Mewn ac Allan o’r Stiwdio | Tereska Shepherd

A hoffech chi gadw a datblygu llyfr braslunio llwyddiannus? Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau braslunio a'r prosesau o gadw ... mwy >

Digwyddiad dathlu - Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies

Mae’n bleser gan Oriel Davies gyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017, a fydd yn cael ei ddathlu mewn digwyddiad fydd ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Sgyrsiau & Digwyddiadau

Bwcio

Cynghorir bwcio ar gyfer pob sgwrs & digwyddiad. Ffoniwch yr Oriel ar 01686 625041 neu email: desk@orieldavies.org

Digwyddiad dathlu - Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies

Dydd Sadwrn, 24 Chwefror 2018

Mae’n bleser gan Oriel Davies gyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017, a fydd yn cael ei ddathlu mewn digwyddiad fydd yn cael ei gynnal ar 24 Chwefror yn yr Oriel. Y tro hwn, gwahoddodd y gystadleuaeth awduron i gyflwyno barddoniaeth a rhyddiaith ar y thema Dŵr. mwy >

Table Reads

Dydd Sadwrn, 10 Mawrth 2018

Mae Table Reads, dan arweiniad yr artistiaid Freya Dooley a Cinzia Mutigli, yn ddigwyddiad darllen a thrafod anffurfiol, sy'n edrych ar orgyffyrddiadau mewn ysgrifennu arbrofol, llenyddiaeth a chelf weledol. mwy >

Digwyddiad Rhannu - Litmus

Dydd Sadwrn, 24 Mawrth 2018

Ymunwch â ni am ddiwrnod llawn sgyrsiau a chyflwyniadau i nodi diwedd Rhannau 1-5 Litmus ac i archwilio dyfodol posibl y rhaglen. Bydd y digwyddiad yn cynnwys tri chyflwyniad gan artistiaid Litmus - AJ Stockwell, Neasa Terry a Paul Eastwood. mwy >

Digwyddiad lansio: Crossed Paths Panel Discussion

Dydd Sadwrn, 21 Ebrill 2018

Presentations and wider discussions around the project with; mwy >

Trip Maes - Crossed Paths

Dydd Sadwrn, 26 Mai 2018

Bydd y daith yn dechrau ac yn gorffen yng Nghanolfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeiran, Cwmystwyth, Aberystwyth, SY23 4AB. Taith gerdded greadigol ydy hon, yn dilyn llwybr cropian Miranda, gyda thrafodaethau, cyflwyniadau a darlleniadau ar hyd y ffordd. Bydd lluniaeth ar gael ar ddechrau a diwedd y digwyddiad. ... mwy >