Gemwaith Ffelt

Crëwch eich tlysau ffelt lliwgar eich hun ar ffurf fflora £5 y plentyn / oedolyn (gyda deunyddiau) rhaid bwcio ... mwy >

Felting Workshop

Dan ysbrydoliaeth yr arddangosfa Flora, arbrofwch gyda ffelt i greu crog bychan neu dlysau blodau. Darperir yr holl ddeunyddiau. Cost: ... mwy >

Plant Portraits

Enillwch gipolwg ymarferol ar ddarlunio'r pwnc fflora mewn celf. Arbrofwch gyda thechnegau paentio gwahanol ac ystod o ddeunyddiau. Wedi'i ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Sgyrsiau & Digwyddiadau

Bwcio

Cynghorir bwcio ar gyfer pob sgwrs & digwyddiad. Ffoniwch yr Oriel ar 01686 625041 neu email: desk@orieldavies.org

Lleisiau o'r Oriel

Dydd Gwener, 26 Mehefin 2015

Noson Farddoniaeth Bydd y beirdd Chris Kinsey a Kaite O'Reilly yn ein diddanu gyda noson fywiog o farddoniaeth a monologau yn Oriel Davies. Pris: £7 Tocynnau: desk@orieldavies.org / 01686 625041   mwy >