Messy Kitchen | Gweithgaredd i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Mae Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gweithdai creadigol ar foreau Sadwrn yn mwy >

Yn agor – Cyfnod Preswyl Litmus (rhan 4) gan Paul Eastwood

Mae Oriel Davies yn estyn ... mwy >

Yn agor - Arddangosfa 'colourfelt' gan Andreas Rüthi

Mae Oriel Davies yn estyn gwahoddiad cynnes i chi i agoriad yr arddangosfa 'colourfelt' gan Andreas Rüthi. Bydd lluniaeth ar gael. ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Sgyrsiau & Digwyddiadau

Bwcio

Cynghorir bwcio ar gyfer pob sgwrs & digwyddiad. Ffoniwch yr Oriel ar 01686 625041 neu email: desk@orieldavies.org

Yn agor – Cyfnod Preswyl Litmus (rhan 4) gan Paul Eastwood

Dydd Sadwrn, 9 Rhagfyr 2017

Mae Oriel Davies yn estyn gwahoddiad cynnes i chi i agoriad Cyfnod Preswyl Litmus (rhan 4) gan Paul Eastwood  Bydd lluniaeth ar gael. Croeso i bawb! Lawrlwythwch wahoddiad ... mwy >

Yn agor - Arddangosfa 'colourfelt' gan Andreas Rüthi

Dydd Sadwrn, 9 Rhagfyr 2017

Mae Oriel Davies yn estyn gwahoddiad cynnes i chi i agoriad yr arddangosfa 'colourfelt' gan Andreas Rüthi. Bydd lluniaeth ar gael. Croeso i bawb! Lawrlwythwch wahoddiad PDF yma ... mwy >

Parti Nadolig a Digwyddiad Gyrfaoedd yn y Celfyddydau Criw Celf

Dydd Sadwrn, 16 Rhagfyr 2017

Eleni mae Parti Nadolig Criw Celf yn cynnwys digwyddiad gyrfaoedd, gan gynnwys sgyrsiau darluniol gan artistiaid yng Nghymru sy'n gwneud eu bywoliaeth drwy Gelf.  Yn ogystal, bydd y grwp yn cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol ac yn mwynhau bwffe Nadoligaidd.  Bydd Criw Celf Ceredigion yn ymuno a ni ar ... mwy >

Dancing in the Gallery | Anushiye Yarnell

Dydd Mawrth, 16 Ionawr 2018

Gwaith newydd gan yr Artist Dawns - Anushiye Yarnell - Alternatives to Survival. Tracing Evolution & its gaps- as questions- propositions through the body. Reconfiguring failure as a constellational and perceptual force of Nature. A means of Navigation. 'I dance through an assemblage of ... mwy >

The Bird Company | Celf Able

Dydd Mercher, 24 Ionawr 2018

Dydd Mercher 08 Tachwedd 2017 | 2-3.30pm | Digwyddiad AM DDIM*
Dydd Mercher 24 Ionawr 2018 | 2-3.30pm | Digwyddiad AM DDIM* Perfformiad byr gan y grŵp celf cynhwysol Celf Able, sy’n archwilio rhwystrau anabledd. Bydd y ... mwy >

Andreas Rüthi - Trafodaeth

Dydd Sadwrn, 27 Ionawr 2018

Bydd y beirniad celf a’r Curadur enwog, Sacha Craddock, ac Andreas Rüthi yn trafod ei waith yn colourfelt, ochr yn ochr â’i arferion ehangach ym maes celf.

2.30 - 4yp. ... mwy >

Digwyddiad lansio: Crossed Paths Panel Discussion

Dydd Sadwrn, 21 Ebrill 2018

Presentations and wider discussions around the project with; mwy >

Trip Maes - Crossed Paths

Dydd Sadwrn, 26 Mai 2018

Bydd y daith yn dechrau ac yn gorffen yng Nghanolfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeiran, Cwmystwyth, Aberystwyth, SY23 4AB. Taith gerdded greadigol ydy hon, yn dilyn llwybr cropian Miranda, gyda thrafodaethau, cyflwyniadau a darlleniadau ar hyd y ffordd. Bydd lluniaeth ar gael ar ddechrau a diwedd y digwyddiad. ... mwy >