Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

A Sound Not Meant To Be Heard

Anthony Shapland

10 Chwefror 2018 - 11 Ebrill 2018

Anthony Shapland 'Wind Through Leaves' 2017

Mae A Sound Not Meant To Be Heard gan yr artist Anthony Shapland, sy’n byw yng Nghaerdydd, yn archwilio sut rydym yn deall sain a distawrwydd, lleferydd a chyfathrebu.

Mae A Sound Not Meant To Be Heard yn dwyn ynghyd darnau newydd o waith mewn arddangosfa gan yr artist Anthony Shapland, sy’n byw yng Nghaerdydd.  Mae'r sioe amserol hon yn cyflwyno gwaith ar ffurf delwedd symudol estynedig - sy’n cyfuno ffilm, ffotograffiaeth, sain, gwrthrychau a thestun - ac sy'n datgelu bylchau rhwng yr hyn sydd yn cael ei weld a’i ddweud, a’r hyn sydd yn cael ei glywed a'i ddeall.  Mae’r arddangosfa’n cyflwyno darnau wedi’u cysylltu, gyda chyfeiriadau hunangofiannol cynnil i’r ardal ble y cafodd ei fagu, gweithiau blaenorol, perthnasau a sgyrsiau o'r gorffennol a'r presennol. Ar yr un pryd, mae'r gwaith yn edrych tuag allan, ac mae'n ein gwahodd i ailystyried sut rydym yn gweld realiti ein hunain, realiti pobl eraill a'r byd o'n cwmpas:“ Whereas sound travels and the speed of light is a measure, silence rests and darkness waits to be illuminated, we break a silence, or pierce the darkness - suggesting that they are solid.”

Mae’r teitl, A Sound Not Meant To Be Heard, yn gyfeiriad uniongyrchol at effeithiau sain Foley mewn ffilm – proses lle mae seiniau'n cael eu creu ar wahân i'r ddelwedd symudol. Yn aml, mae effeithiau sain Foley wedi cael eu hintegreiddio mor dda mewn ffilm fel bod y gynulleidfa ddim yn sylweddoli arnynt - heb y synau hyn, gall ffilm deimlo'n annaturiol o dawel neu'n anghyfforddus. Mae'r datgysylltiad rhwng y sain a gynhyrchir a'r gwrthrych sy'n ei achosi yn aml yn ddoniol neu'n anghymesur. Mae arfer cudd arferol Foley yn cael ei ddangos mewn nifer o ddarnau o waith Shapland, ac mae’r mwyaf amlwg mewn cyfres o brintiau ar y waliau lle mae bywydau llonydd yn cael eu creu o bropiau effeithiau sain.

Mae Shapland yn amlygu ac yn gwrthdroi rhai o brosesau Foley hefyd - mae stribyn hir o garped gwlân Cymreig yn tawelu sŵn ein traed yn yr oriel.  Mae'r carped hwn yn rhan o'r darn sy’n deillio o’r teitl A Sound Not Meant To Be Heard. Mae ffilm mewn tair rhan, sgrin fflat mawr, un llai ac awtociw yn cael eu cyflwyno ar un pen o’r llwybr hwn.

Mae'r sgrîn gyntaf, sef Broadcast, yn cael ei ffilmio yng Nghwm Rhymni,  ble magwyd yr artist, ac yn symud i fyny drwy’r cwm i'r bryn uchaf un uwchben y cwm, lle mae defaid yn pori.  Un actor sydd yn y ffilm ac nid ydym byth yn siŵr iawn pwy yw hwn - mae wedi’i wisgo mewn dillad trefol, ac yn crwydro ar hyd y tir.  Ar yr un pryd, mae ail ffilm yn dangos artistiaid Foley yn defnyddio propiau a desg gymysgu i greu trac sain ar gyfer yr actor. Mae'r recordiad hwn yn darparu'r holl sain, heblaw am ei lais, sy’n aros yn dawel, gan nad ydy’r artistiaid Foley yn llenwi'r bwlch hwnnw.  Mae awtociw gyda’r ffilmiau hyn, y gellir ei ddarllen fel y troslais.  Mae gan y sgript, sydd mewn tair rhan, dri safbwynt gwahanol, ac mae’n cyfuno'r person cyntaf ,I, gyda’r ail berson, You, a’r trydydd person, he. Mae'r set o ffilmiau'n adlewyrchu'r hyn y gallwn ei ddeall am rywun arall, ac am yr ansicrwydd a'r gwahaniaethau rhwng y byd y tu allan a welwn, a byd mewnol y cyrff yr ydym yn byw ynddynt.

Yn yr ail oriel, mae gwaith ffilm aml-sgrîn A Sharp Intake of Breath yn cael ei ddangos, ble mae cantores yn defnyddio tonnau sain ei llais i dorri gwydr gwin. Yn debyg i stribyn carped y gwaith blaenorol, gallwn brofi effaith ffisegol sain ar wrthrych. Mae clustffonau yn cael eu gwisgo, ac wrth gymryd ei hanadl i mewn, mae'r sain yn cael ei dorri. Nid ydym yn clywed ei llais nac unrhyw synau eraill, ond ar y sgrin, gallwn weld effaith y don sain ar y gwydr ei hun.

Mae gan Shapland ddiddordeb mawr yn y weithred o wylio ac adolygu delweddau symudol, ac ymwybyddiaeth o sut mae ffuglen yn cael ei chreu trwy olygu darnau dogfen. Mae'n amau bod y byd yn cael ei adeiladu yn yr un modd â set ffilm, sy'n datblygu'n gyson a dros dro drwy’r amser.  Mae'r gwaith hwn yn defnyddio rhith ar sawl lefel, ond maent i gyd yn rhai credadwy.

www.anthonyshapland.com

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru