Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Newyddion

flora FINAL COMMISSION Anne-Mie Melis

Medi 2016—As part of the series of flora commissions in partnership with Oriel Davies, A New Niche for Nature focuses on the River Towy and in particular the point at which land and water meet – where rare and endangered plant species and invasive plants compete for survival. Anne-Mie Melis highlights the precariousness of this balance alongside wider ecological questions, imagining a new environment or ‘niche’ in which plants might grow. mwy >

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol (LCS): Galw am Ymarferydd Creadigol

Gorffennaf 2016—Rydym yn chwilio am un Ymarferydd Creadigol neu fwy, gyda’r brwdfrydedd, yr ehangder profiad, y sgiliau creadigol, yr hyblygrwydd a’r dychymyg i ysbrydoli a chydweithredu gyda’n disgyblion er mwyn edrych yn fanwl ar faterion rhyngddibyniaeth a chynaliadwyedd. mwy >

Comisiwn Sbarduno: Galwad am Geisiadau: The Drawing Room

Gorffennaf 2016—Mae Oriel Davies yn gwahodd artistiaid a gwneuthurwyr newydd i greu gwrthrychau ar gyfer The Drawing Room. mwy >

Rhoddion o Ddodrefn

Gorffennaf 2016—Dodrefn nad oes neb eu heisiau - Mae Oriel Davies Gallery yn edrych am roddion o ddodrefn nad oes neb eu heisiau gan drigolion y Drenewydd a'r ardaloedd cyfagos. mwy >

Galwad am Artistiaid

Gorffennaf 2016—Mae Oriel Davies yn chwilio am artist/ gwneuthurwr gyda chefndir mewn arferion cyfranogol i weithio gyda’r myfyrwyr Celf, Dylunio a Ffotograffiaeth yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot a Phowys, y Drenewydd, yr hydref hwn. mwy >