Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Newyddion

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol (LCS): Galw am Ymarferydd Creadigol

Gorffennaf 2016—Rydym yn chwilio am un Ymarferydd Creadigol neu fwy, gyda’r brwdfrydedd, yr ehangder profiad, y sgiliau creadigol, yr hyblygrwydd a’r dychymyg i ysbrydoli a chydweithredu gyda’n disgyblion er mwyn edrych yn fanwl ar faterion rhyngddibyniaeth a chynaliadwyedd. mwy >

Comisiwn Sbarduno: Galwad am Geisiadau: The Drawing Room

Gorffennaf 2016—Mae Oriel Davies yn gwahodd artistiaid a gwneuthurwyr newydd i greu gwrthrychau ar gyfer The Drawing Room. mwy >

Rhoddion o Ddodrefn

Gorffennaf 2016—Dodrefn nad oes neb eu heisiau - Mae Oriel Davies Gallery yn edrych am roddion o ddodrefn nad oes neb eu heisiau gan drigolion y Drenewydd a'r ardaloedd cyfagos. mwy >

Galwad am Artistiaid

Gorffennaf 2016—Mae Oriel Davies yn chwilio am artist/ gwneuthurwr gyda chefndir mewn arferion cyfranogol i weithio gyda’r myfyrwyr Celf, Dylunio a Ffotograffiaeth yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot a Phowys, y Drenewydd, yr hydref hwn. mwy >

Mae Oriel Davies yn dathlu canmlwyddiant Roald Dahl!

Gorffennaf 2016—Gweithdai celf a chrefft yr haf! mwy >