Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Newyddion

Interniaeth Marchnata (â thâl)

Chwefror 2017—Mae Oriel Davies yn chwilio am Intern Marchnata deinamig. Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn hynod drefnus, sydd â’r gallu i weithio’n annibynnol heb orfod cael cyfarwyddiadau rheolaidd, sydd eisiau datblygu gyrfa ym maes marchnata'r celfyddydau. mwy >

Galwad am Gomisiynau gan Artistiaid | Litmus - Rhan 1

Ionawr 2017—Mae Litmus yn rhaglen 12 mis o gomisiynau gan artistiaid newydd, fydd yn cael ei chynnal yn Oriel Davies rhwng mis Mai 2017 a mis Ebrill 2018. Litmus - Rhan 1 yw’r alwad gyntaf am gynigion am gomisiynau ar gyfer y cyfnod 20 Mai – 19 Gorffennaf 2017. mwy >

Swydd Cyfarwyddwr Recriwtio

Rhagfyr 2016—Mae ymddiriedolwyr Oriel Davies yn dymuno penodi Cyfarwyddwr galluog, uchelgeisiol ac uchel iawn eu cymhelliant, i arwain yr Oriel ymlaen i gam nesaf ei datblygiad, gan adeiladu ar ei llwyddiannau yn y gorffennol a’i henw da, a sicrhau dyfodol cryf a bywiog. mwy >

Gwahoddir ceisiadau am Artist-Guradur i gymryd cyfrifoldeb dros Raglen Litmus

Tachwedd 2016—Mae cyfle wedi codi yn i Artist-Guradur newydd i ddatblygu a rheoli rhaglen Litmus newydd yr Oriel. mwy >

Swydd Cyfarwyddwr Recriwtio

Medi 2016—Mae Oriel Davies yn dymuno penodi Cyfarwyddwr gweledigaethol, profiadol, ac uchel iawn ei gymhelliant i arwain yr Oriel ymlaen yn ystod cyfnod cyffrous yn ei datblygiad. mwy >