Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Newyddion

Galwad am Gomisiynau gan Artistiaid | Litmus - Rhan 1

Ionawr 2017—Mae Litmus yn rhaglen 12 mis o gomisiynau gan artistiaid newydd, fydd yn cael ei chynnal yn Oriel Davies rhwng mis Mai 2017 a mis Ebrill 2018. Litmus - Rhan 1 yw’r alwad gyntaf am gynigion am gomisiynau ar gyfer y cyfnod 20 Mai – 19 Gorffennaf 2017. mwy >

Swydd Cyfarwyddwr Recriwtio

Rhagfyr 2016—Mae ymddiriedolwyr Oriel Davies yn dymuno penodi Cyfarwyddwr galluog, uchelgeisiol ac uchel iawn eu cymhelliant, i arwain yr Oriel ymlaen i gam nesaf ei datblygiad, gan adeiladu ar ei llwyddiannau yn y gorffennol a’i henw da, a sicrhau dyfodol cryf a bywiog. mwy >

Gwahoddir ceisiadau am Artist-Guradur i gymryd cyfrifoldeb dros Raglen Litmus

Tachwedd 2016—Mae cyfle wedi codi yn i Artist-Guradur newydd i ddatblygu a rheoli rhaglen Litmus newydd yr Oriel. mwy >

Swydd Cyfarwyddwr Recriwtio

Medi 2016—Mae Oriel Davies yn dymuno penodi Cyfarwyddwr gweledigaethol, profiadol, ac uchel iawn ei gymhelliant i arwain yr Oriel ymlaen yn ystod cyfnod cyffrous yn ei datblygiad. mwy >

flora FINAL COMMISSION Anne-Mie Melis

Medi 2016—As part of the series of flora commissions in partnership with Oriel Davies, A New Niche for Nature focuses on the River Towy and in particular the point at which land and water meet – where rare and endangered plant species and invasive plants compete for survival. Anne-Mie Melis highlights the precariousness of this balance alongside wider ecological questions, imagining a new environment or ‘niche’ in which plants might grow. mwy >