Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Newyddion

Cyhoeddi’r enillwyr - Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017

Ionawr 2018—Mae’n bleser gan Oriel Davies gyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017, a fydd yn cael ei ddathlu mewn digwyddiad fydd yn cael ei gynnal ar 24 Chwefror yn yr Oriel. mwy >

Swyddog Marchnata - Llawrydd | Oriel Davies

Ionawr 2018—Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig gyda phrofiad helaeth ym maes marchnata’r celfyddydau i ddatblygu a chyflwyno deunyddiau marchnata a chyhoeddusrwydd yr Oriel, ac i weithio tuag at ddatblygu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer ein rhaglenni a’n gwasanaethau. mwy >

Brîff ar gyfer y Gwerthuswr- Open Space

Rhagfyr 2017—Mae Oriel Davies yn chwilio am ffrind beirniadol sydd ag arbenigedd penodol mewn gwerthuso prosiectau celfyddydol a chymunedol. Mae hwn yn gyfle i ymgynghorydd o’r radd flaenaf i werthuso Open Space, sef prosiect peilot dwy flynedd sy'n rhedeg ochr yn ochr, ac yn ychwanegol i raglenni arddangos a dysgu presennol yr Oriel. mwy >

12/12/17 - Mae Oriel Davies ar gau heddiw oherwydd eira

Rhagfyr 2017—Mae Oriel Davies ar gau heddiw oherwydd eira. mwy >

#ODO2018 Arddangosfa Agored Oriel Davies 2018 - Galwad am geisiadau

Tachwedd 2017—Mae arddangosfa agored Oriel Davies, sydd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd, bellach yn fyw, ac yn galw am geisiadau. Mae gan Arddangosfa Agored Oriel Davies enw da am arddangos gwaith gan rai o'r artistiaid mwyaf newydd a sefydledig o bob rhan o’r DU a thu hwnt. mwy >