Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Newyddion

Swyddog Marchnata - Llawrydd | Oriel Davies

Ionawr 2018—Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig gyda phrofiad helaeth ym maes marchnata’r celfyddydau i ddatblygu a chyflwyno deunyddiau marchnata a chyhoeddusrwydd yr Oriel, ac i weithio tuag at ddatblygu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer ein rhaglenni a’n gwasanaethau. mwy >

Brîff ar gyfer y Gwerthuswr- Open Space

Rhagfyr 2017—Mae Oriel Davies yn chwilio am ffrind beirniadol sydd ag arbenigedd penodol mewn gwerthuso prosiectau celfyddydol a chymunedol. Mae hwn yn gyfle i ymgynghorydd o’r radd flaenaf i werthuso Open Space, sef prosiect peilot dwy flynedd sy'n rhedeg ochr yn ochr, ac yn ychwanegol i raglenni arddangos a dysgu presennol yr Oriel. mwy >

12/12/17 - Mae Oriel Davies ar gau heddiw oherwydd eira

Rhagfyr 2017—Mae Oriel Davies ar gau heddiw oherwydd eira. mwy >

#ODO2018 Arddangosfa Agored Oriel Davies 2018 - Galwad am geisiadau

Tachwedd 2017—Mae arddangosfa agored Oriel Davies, sydd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd, bellach yn fyw, ac yn galw am geisiadau. Mae gan Arddangosfa Agored Oriel Davies enw da am arddangos gwaith gan rai o'r artistiaid mwyaf newydd a sefydledig o bob rhan o’r DU a thu hwnt. mwy >

Cyhoeddi artistiaid Litmus (rhan 4 a 5)

Hydref 2017—Mae'n bleser gan Oriel Davies gyhoeddi bod yr artistiaid canlynol wedi cael eu dewis ar gyfer Rhan 4 a 5 o'r rhaglen Litmus. mwy >