Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Newyddion

Gwrandewch ar enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Creadigol Oriel Davies

Mawrth 2018—Ar ddydd Sadwrn, 24 Chwefror, daeth ysgrifennwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt at ei gilydd i lenwi gofod addysg Oriel Davies ac i rannu a dathlu ysgrifennu gwreiddiol ar y thema 'Dŵr'. Cynhaliwyd y digwyddiad gan feirniaid Cystadleuaeth Ysgrifennu Creadigol Oriel Davies 2017, y bardd arobryn Chris Kinsey o’r Drenewydd, a Sophie McKeand, Awdur Pobl Ifanc Cymru. mwy >

Criw Celf - Gwobr y Stondin Orau yn Ffair Yrfaoedd Powys

Mawrth 2018—Roedd staff Oriel Davies wrth eu boddau eu bod wedi ennill y wobr am y stondin orau yn Ffair Yrfaoedd Powys ar Fawrth 7fed. Hwn oedd y tro cyntaf i unrhyw sefydliad gelfyddydau arddangos yn y Ffair, a roedd yr oriel yn falch i gymryd rhan, ochr yn ochr â Peak a NAWR er mwyn lledaenu'r neges fod y celfyddydau yn ddewis positif iawn o ran addysg a fel gyrfa. mwy >

Bydd Oriel Davies Gallery ar gau tan 5 Mawrth oherwydd y tywydd

Mawrth 2018—Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Yn anffodus fe fyddwn ni ar gau Heddiw, dydd Gwener, a dydd Sadwrn oherwydd tywydd garw mwy >

Recriwtio ar gyfer Bwrdd Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr Oriel Davies

Ionawr 2018—Mae Oriel Davies Gallery yn y Drenewydd, Powys, yn chwilio am bobl ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr yr Oriel. mwy >

Digwyddiadau Gaeaf Criw Celf Oriel Davies

Ionawr 2018—Mae digwyddiadau Criw Celf yn ystod y gaeaf yn cynnwys dosbarthiadau meistr hefo Christine Mills a gweithdai mewn ysgolion uwchradd i ddigyblion Celf mwy abl a thalentog hefo Amy Sterly. Ryden ni'n edrych ymlaen nawr at ein ymweliad blynyddol i Adran celf gain Prifysgol Caer ym mis Mawrth - Darllenwch mwy yma... mwy >