Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

Amseroedd Agor Dros y Gwyliau

Rydym ar gau:


24-27 Rhagfyr


1-2 Ionawr


Amseroedd agor


28/12/19 & 04/01/20


Ar agor 9.30-3pm Sadwrn

28 Rhagfyr a 4 Ionawr


 

Ar agor 10-5 Rhagfyr 30 a 31


Ar agor 10-5 Ionawr 3


 

Mae'r amseroedd agor yn

dychwelyd i normal ar 6 Ionawr

 

Cyn hir:

Yr Angel Cyllell

04/01/20 – 31/01/20

Arddangosfa nesaf: Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Newyddion

Digwyddiadau Gaeaf Criw Celf Oriel Davies

Ionawr 2018—Mae digwyddiadau Criw Celf yn ystod y gaeaf yn cynnwys dosbarthiadau meistr hefo Christine Mills a gweithdai mewn ysgolion uwchradd i ddigyblion Celf mwy abl a thalentog hefo Amy Sterly. Ryden ni'n edrych ymlaen nawr at ein ymweliad blynyddol i Adran celf gain Prifysgol Caer ym mis Mawrth - Darllenwch mwy yma... mwy >

Cyhoeddi’r enillwyr - Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017

Ionawr 2018—Mae’n bleser gan Oriel Davies gyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017, a fydd yn cael ei ddathlu mewn digwyddiad fydd yn cael ei gynnal ar 24 Chwefror yn yr Oriel. mwy >

Swyddog Marchnata - Llawrydd | Oriel Davies

Ionawr 2018—Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig gyda phrofiad helaeth ym maes marchnata’r celfyddydau i ddatblygu a chyflwyno deunyddiau marchnata a chyhoeddusrwydd yr Oriel, ac i weithio tuag at ddatblygu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer ein rhaglenni a’n gwasanaethau. mwy >

Brîff ar gyfer y Gwerthuswr- Open Space

Rhagfyr 2017—Mae Oriel Davies yn chwilio am ffrind beirniadol sydd ag arbenigedd penodol mewn gwerthuso prosiectau celfyddydol a chymunedol. Mae hwn yn gyfle i ymgynghorydd o’r radd flaenaf i werthuso Open Space, sef prosiect peilot dwy flynedd sy'n rhedeg ochr yn ochr, ac yn ychwanegol i raglenni arddangos a dysgu presennol yr Oriel. mwy >

12/12/17 - Mae Oriel Davies ar gau heddiw oherwydd eira

Rhagfyr 2017—Mae Oriel Davies ar gau heddiw oherwydd eira. mwy >