Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Newyddion

Ymunwch â’r Ymgyrch yn Erbyn Toriadau Cyllidebol

Medi 2010—Mae dros gant o artistiaid enwog yn cynnwys David Hockney, Anthony Caro, Damien Hirst, Howard Hodgkin, Anish Kapoor, Richard Hamilton, Antony Gormley a Tracey Emin wedi ymuno â’r ymgyrch i ymladd yn erbyn y bwriad i dorri 25% yng nghyllid y llywodraeth ar gyfer y celfyddydau. mwy >

Cyfle celf + gwyddoniaeth

Medi 2010—Ar hyn o bryd, mae Test Bed iyn datblygu 'Encounter', prosiect sy’n amlygu’r gadwraeth greadigol sydd ar waith rhwng Celf a Gwyddoniaeth. Rydym yn chwilio am artistiaid a gwyddonwyr sy’n gweithio ar y cyd yng Nghymru a’r Gororau. mwy >

Enillydd gwobr ‘Dewis y Bobl’

Awst 2010—Ar ôl cyfrif pleidleisiau’n ofalus, mae’n bleser gennym gyhoeddi mai enillydd gwobr Dewis y Bobl ar gyfer 2010 yw Sibyl Montague am ei gosodiad chwilfrydig, 'Last Island'.
 mwy >

Enillwyr RE:animate, Arddangosfa Agored Oriel Davies 2010

Mehefin 2010—Mae’n bleser gan Oriel Davies gyhoeddi enillwyr ei phedwaredd arddangosfa biennial agored, RE:animate. Y gwobrau a ddyfarnwyd oedd; Pia Borg, Sibyl Montague, John R. Burns a Savinder Bual. mwy >

Outside IN

Ebrill 2010—Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr artistiaid wedi cael eu dewis i gymryd rhan ym mhrosiect Outside IN, prosiect anabledd cynhwysol sy’n cael ei gydlynu gan DASH, lle mae Oriel Davies yn chwarae’i rhan mewn partneriaeth gyda The New Art Gallery, Walsall ac Oriel Gelf Wolverhampton. Mae Sean Burn yn gweithio gyda The New Art Gallery, Walsall, mae Noëmi Lakmaier yn gweithio gydag Oriel Gelf Wolverhampton, ac mae Katherine Araniello ag Aaron Williamson yn gweithio gydag Oriel Davies, ac fe fyddan nhw’n creu Camp Gwyliau i bobl anabl ar lannau Afon Hafren yn ystod Tymor yr Haf 2011. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.dasharts.org/forum.jsp www.the-disabled-avant-garde.com mwy >