Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Newyddion

HOUSE Artist C & A: Charlotte Squire

Rhagfyr 2015—Mae HOUSE yn arddangos yn Oriel Davies tan 27 Ionawr 2016, ac mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith ar themâu’r cartref a bywyd cartref gan chwe artist. I gyd-fynd â'r sioe, rydym yn cynnwys artist yr wythnos ar gyfryngau cymdeithasol, a sesiwn Cwestiwn ac Ateb unigryw am y gwaith yn eu sioe. mwy >

Galw am Dendrau a Datganiadau o Ddiddordeb - Tîm Dylunio

Tachwedd 2015—Rydym eisiau penodi Tîm Dylunio i weithio gyda ni ar Astudiaeth Dichonoldeb ar drydydd cam o’r broses gynllunio. mwy >

Cyfle Llawrydd yn Oriel Davies

Tachwedd 2015—Contract Llawrydd ar gyfer Cydlynydd Gofod Agored i gyflwyno’r Rhaglen Gofod Agored yn Oriel Davies mwy >

Oriel Davies yn cyhoeddi artist ar gyfer ail breswyliad flora yng Nghanolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Tachwedd 2015—Yn dilyn ymateb anhygoel i'n galw, cafwyd ceisiadau o bob rhan o’r DU a thu hwnt yn llifo i mewn am y cyfle i fod yn artist preswyl yng Nghanolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yng Nghwmbrân. mwy >

Oriel Davies yn cyhoeddi'r artist llwyddiannus ar gyfer y preswyliad artist flora yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Medi 2015—Oriel Davies yn cyhoeddi'r artist llwyddiannus ar gyfer y preswyliad artist flora yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru o Hydref 2015 i Chwefror 2016. mwy >