DIGWYDDIAD MEWN SGWRS gyda Phyllida Barlow CBE RA a Cecile Johnson Soliz.

Mae’n bleser gennym groesawu Phyllida Barlow CBE RA ar ddydd Sadwrn, 29 Mehefin, a fydd yn sgwrsio gyda Cecile Johnson Soliz. Gyda ... mwy >

Exhibition Openinging | Twist - Cecile Johnson Soliz

Agoriad a Digwyddiad Llansio Sadwrn 29 Mehefin, 2.00yh - ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Swydd Wag: Cynhyrchydd Creadigol F/T £22,000 - £25,000

ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu, a herio   Mae Oriel Davies yn Oriel flaenllaw yng Nghymru, a ni yw'r brif ganolfan celfyddydau gweledol cyfoes ar gyfer rhanbarth Canolbarth Cymru a'r Gororau. Ein nod yw bod yn fan cyfarfod i gymunedau a chymdeithas.  

Mae Oriel Davies wedi cael ei hailstrwythuro'n helaeth yn ddiweddar, ac rydym yn chwilio am staff newydd i ymuno â ni. Ein gweledigaeth yw ysbrydoli, cyffroi, ennyn diddordeb a herio drwy gelfyddyd a diwylliant gweledol cyfoes ac arloesol. Rydym yn darparu cyfleoedd i gysylltu ag artistiaid sydd yn gweithio mewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, diddorol, cynhwysol a chroesawgar.

Ydych chi’n unigolyn cynnes, cyfeillgar ac agos atoch, sydd yn teimlo angerdd dros roi celfyddyd yn ymwybod y cyhoedd, dros weld yr effaith y gall y celfyddydau eu cael ar les pobl, a dros ddeall sut i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd a chroesawu cymunedau amrywiol.

Oes gennych chi ddawn entrepreneuraidd a phrofiad o weithio gydag artistiaid ac o gyflwyno prosiectau sy'n cael effaith, ac sydd â dealltwriaeth glir o ddiwylliant Cymru? Oes gennych chi ddiddordeb mewn "datgloi doniau cudd"? Efallai mai chi yw ein Ll/A Cynhyrchydd Creadigol newydd?

Am sgwrs anffurfiol neu fanylion am sut i wneud cais am y swydd hon, cysylltwch â: steffan@orieldavies.org

Gwneir cais trwy lythyr, yn amlinellu sut rydych chi'n bodloni'r Disgrifiad Swydd a Manyleb Person, a CV

Dyddiad cau cais: 10 Mehefin 2019

Lawrlwythwch swydd ddisgrifiad

Lawrlwythwch ffurflen cyfle cyfartal

 

 

Cyhoeddwyd 12 Ebrill 2019
Newyddion >