Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Rhoddion o Ddodrefn

Amy Sterly, The Drawing Room

DODREFN NAD OES NEB EU HEISIAU

Mae Oriel Davies Gallery yn edrych am roddion o ddodrefn nad oes neb eu heisiau gan drigolion y Drenewydd a'r ardaloedd cyfagos. Rydym yn chwilio am eitemau i greu a dodrefnu The Drawing Room, fydd yn rhedeg yn yr oriel o 22 Hydref 2016 tan 25 Chwefror, 2017.

Rydym yn edrych am eitemau o ddodrefn hollol weithredol sy'n cyd-fynd â'r meini prawf canlynol:

The Drawing Room

Mae The Drawing Room yn ofod creadigol, cymdeithasol, lle bydd gwaith celf, perfformiadau, gwaith crefft a ffilmiau yn cael eu creu, eu rhannu a’u hysbrydoli.

Mae Oriel Davies Gallery yn gweithio ar y cyd ag artistiaid a'r cyhoedd, i greu The Drawing Room, ystafell chwilfrydig o groesawgar, sydd wedi’i rhoi at ei gilydd o wrthrychau pwrpasol, personol, sydd wedi’u darganfod a’u casglu.  Bydd eitemau bob dydd, o soffas, cabinetau a byrddau, i lyfrau, dodrefn medal ac ornamentau yn cael eu creu a’u hailddiffinio.

O 22 Hydref tan 25 Chwefror 2017, bydd The Drawing Room yn ofod amlddefnydd – yn stiwdio i artistiaid, yn sinema ' bwtîg ', yn set llwyfan, yn ystafell newyddion…Yn le ar gyfer syniadau, lle bydd trafodaeth, dysgu, creadigrwydd a chwarae yn cael eu hannog.  Bydd yn ofod ar gyfer cymdeithasu a diddanu ffrindiau - ystafell fyw y Drenewydd mewn oriel gelf.

Cynnig rhodd….

Anfonwch eich cynigion o roddion trwy e-bost at amber@orieldavies.org cyn 30 Medi 2016. Dylai'r e-bost gynnwys:

  1. Pwnc pennawd: Cynnig Rhodd o Ddodrefn
  2. Llun o’r eitem
  3. Eich manylion cyswllt (enw llawn, cod post, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost)
  4. Maint / dimensiynau’r eitem
  5. Cadarnhad nad oes rhaid dychwelyd yr eitem

Sylwer:

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am The Drawing Room, ewch i http://www.orieldavies.org/cy/exhibition/drawing-room

Os hoffech ymuno â thrafodaeth ar-lein am The Drawing Room, ewch i https://www.facebook.com/groups/126604954413013

Cyhoeddwyd 19 Gorffennaf 2016
Newyddion >