Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Recriwtio ar gyfer Bwrdd Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr Oriel Davies

Oriel Davies Gallery © Mark McNulty

Mae Oriel Davies Gallery yn y Drenewydd, Powys, yn chwilio am bobl ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr yr Oriel.

Yn ddelfrydol, dylai fod ganddynt ddiddordeb gwirioneddol yn y celfyddydau cyfoes ond er mwyn sicrhau cydbwysedd effeithiol o sgiliau a phrofiad ar y Bwrdd, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ceisiadau gan bobl sydd â phrofiad ariannol hefyd, ac yn y meysydd codi arian, busnes a marchnata. Rydym yn awyddus i amrywio aelodaeth y Bwrdd ac i gael cynrychiolaeth ehangach, ac rydym yn croesawu mynegiadau o ddiddordeb gan bob rhan o'r gymuned. Hoffem weld mwy o siaradwyr Cymraeg ar y Bwrdd hefyd.

Mae aelodau’r Bwrdd yn cael eu penodi ar sail wirfoddol yn unig.

Mae Oriel Davies Gallery yn rhan o Bortffolio Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r Oriel yn un o orielau celfyddyd gyfoes fwyaf blaenllaw Cymru ac yn ddiweddar, mae’r Oriel wedi penodi Cyfarwyddwr newydd uchel ei barch, sef Steffan Jones-Hughes.  Drwy weithio gydag artistiaid o Gymru ac yn rhyngwladol, a chyflwyno rhaglenni arloesol a dychmygus, mae gan yr Oriel enw rhagorol yn genedlaethol, ac mae ei henw da yn ymledu yn rhyngwladol, sy’n cynnwys cyd-guradu yr arddangosfa glodfawr, Wales in Venice Cymru yn Fenis 2013, ‘The Starry Messenger’, gan Bedwyr Williams.

Os oes diddordeb gennych chi mewn ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr yr Oriel, cysylltwch gyda Mary Napper-White, Cadeirydd y Bwrdd, mary_napper@phonecoop.coop, neu gyda Steffan Jones-Hughes steffan@orieldavies.org am ragor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd 30 Ionawr 2018
Newyddion >