Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Oriel Davies yn cyhoeddi artist ar gyfer ail breswyliad flora yng Nghanolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Anfonodd bron i 100 o artistiaid, cerddorion, perfformwyr, ysgrifenwyr a chyfansoddwyr syniadau perswadiol am y cyfle unigryw hwn. Ar ôl treulio diwrnodiau yn llunio rhestr fer ac yn cyfweld, mae’n bleser gan Oriel Davies a Chanolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange gyhoeddi mai’r artist, Caroline Dear, sy’n byw ar yr Ynys Hir, sydd wedi ennill y cyfle i ymgymryd â'r preswyliad rhwng 16 Ionawr a 12 Mawrth 2016.

Mae arfer Caroline Dear yn cael ei ffurfio trwy ddeall y cydbwysedd a’r llif o fewn natur, lle mae hi'n archwilio ein perthynas newidiol â'r byd naturiol a'r cysylltiadau cynnil sy'n bodoli rhwng ein hunain mewnol a'r dirwedd ffisegol allanol. Mae ganddi ddiddordeb mewn creu gwaith sy'n ein peri ni i edrych ar blanhigion sydd o'n cwmpas mewn ffyrdd newydd, a chael profiad ohonynt; dysgu am y bond dwfn sydd wedi datblygu dros filoedd o flynyddoedd, a deall ein cyd-ddibyniaeth â’n gilydd. Drwy gyfeirio sgiliau crefft hynafol traddodiadol, mae hi'n gwneud gwaith cyfoes a pherthnasol gyda’r cyfeiriadau hyn fel ei ffocws.

O fewn ei dyheadau ar gyfer y preswyliad, meddai;

"Mae rhai syniadau rwyf wedi bod yn meddwl amdanynt yn ddiweddar yn edrych yn ofalus ar sut rydym yn ymgysylltu’n gorfforol â'r tir. Mae hyn yn bennaf drwy ein traed a chyn hynny, drwy wadnau ein traed ond yn awr, drwy ein hesgidiau ... Drwy ddewis cynefinoedd nodweddiadol a gweithio gyda phlanhigion penodol sy'n bodoli yno, gallai cyfres o esgidiau ar gyfer cynefinoedd neu 'olion traed cynefinoedd' gael eu creu. Byddai pob un o’r esgidiau hyn yn defnyddio gwahanol strwythurau a chysyniadau sylfaenol, yn ymwneud â nodweddion planhigion amrywiol a'r cynefinoedd a ddewiswyd ... a chymryd i ystyriaeth eu henwau Cymraeg, Lladin a Saesneg. "

Dyma'r ail o ddau breswyliad flora i artistiaid, ac mae Magali Nougarede eisoes yn preswylio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru tan fis Mawrth 2016. Ewch i http://flora.orieldavies.org/residencies i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y cyfnodau preswyl hyn.

flora spans across Wales during 2015 and 2016 and comprises a touring exhibition, four new artist commissions, two artist residencies, an education programme and publication series in which the powerful effect flowers have in art is explored. flora.orieldavies.org Bydd flora yn teithio ar draws Cymru yn ystod 2015 a 2016, a bydd yn cynnwys arddangosfa deithiol, pedwar comisiwn newydd i artistiaid, dau breswyliad i artistiaid, rhaglen addysg a chyfres o gyhoeddiadau lle mae effaith bwerus blodau mewn celf yn cael ei harchwilio. flora.orieldavies.org

ENDS

Nodiadau i Olygyddion:

1.     Mae flora yn Arddangosfa Deithiol Genedlaethol sy’n cael ei churadu gan Oriel Davies a’i chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

2.     Astudiodd Caroline Dear Fotaneg yn Nulyn, cyn astudio pensaernïaeth a chymhwyso fel pensaer. Bu'n gweithio fel pensaer a phensaer tirwedd yn Nulyn, Utrecht (The Nederlands), Oslo, Llundain a Pharis cyn symud i’r Ynys Hir i weithio ym 1986. Yn 2013, derbyniodd Dystysgrif ym Maes Botaneg o Ardd Fotaneg Frenhinol Caeredin. Mae hi wedi arddangos comisiynau ac arddangosfeydd ar draws y byd ac eleni,  mae hi wedi cymryd rhan mewn preswylfeydd i artistiaid yn Norwy, Canada a'r Ffindir.

3.     Ffurfiwyd y panel dethol o gynrychiolwyr o Oriel Davies, y Drenewydd a Chanolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange.

4.     Ewch i www.lgac.co.uk i gael manylion am Ganolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

5.     Ewch i’r wefan i gael manylion llawn am flora, sy’n cynnwys lleoliadau a dyddiadau’r daith. www.flora.orieldavies.org

6.     Bydd cyhoeddiad lliw llawn yn marcio’r ddau breswyliad ac yn ategu dau gyhoeddiad flora arall (comisiynau ac arddangosfeydd) 

7.     Oriel gelf annibynnol gyhoeddus yw Oriel Davies sydd wedi’i lleoli yng nghanolbarth Cymru. www.orieldavies.org Mae’r Oriel yn trefnu ac yn mynd â arddangosfeydd arloesol, sy’n cynnwys artistiaid o Gymru, o rannau eraill o’r DU ac artistiaid rhyngwladol, ar deithiau, ac mae’n darparu rhaglen addysg gelf gynhwysfawr.  Mae Oriel Davies yn Elusen Gofrestredig rhif: 1034890, sy’n derbyn refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys. 

8.     Rhagor o wybodaeth: cysylltwch â’r Curadur Alex Boyd Jones, drwy ffonio 01686 625041 neu drwy anfon e-bost at alex@orieldavies.org.Oriel Davies, Y Parc/The Park, Y Drenewydd/Newtown, Powys, SY15 6UR neu ewch i http://flora.orieldavies.org/residencies.

Cyhoeddwyd 03 Tachwedd 2015
Newyddion >