Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Mae Oriel Davies yn dathlu canmlwyddiant Roald Dahl!

© Rily Publications Ltd

Dewch draw i Oriel Davies i gael rhywfaint o hwyl gyda phob un o'ch hoff gymeriadau Roald Dahl. Bydd nifer o weithgareddau creadigol, digwyddiadau a gweithdai yn cael eu cynnal, sydd yn addas ar gyfer pob oedran. Fe’ch cynghorir i fwcio lle yn gynnar.

19 Gorffenaf - Gweithdy darlunio gyda’r artist Catrin Williams - Gweithio gyda’r artist Catrin Williams i greu cymeriadau  wedi’u hysbrydoli gan waith Quentin Blake. Lluniadu, paentio a gorchuddio waliau’r ystafell Addysg â’ch creadigaethau!

26 GorffenafLlyfrau ffrwydrol! Gyda’r artist Caroline Ali - Gyda chymeriadau a chreaduriaid Roald Dahl i’ch ysbrydoli, fe fyddwch chi’n dysgu sut i gyfuno sgiliau lluniadu a phlygu i wneud ac addurno llyfr sy’n agor allan i ddatgelu dyluniad eich cymeriad neu’ch creadur eich hun. Beth am greu’ch dyluniad dychrynllyd ac annisgwyl eich hun i godi arswyd ar bobl!

02 Awst - Masgiau Ffelt gyda’r artist tecstilau, Nicola Knapton - Dysgu egwyddorion sylfaenol gwneud ffelt i wneud masgiau, wedi’u hysbrydoli gan gymeriadau a chreaduriaid Roald Dahl. Mae gwneud ffelt yn greadigol, yn hwyl ac yn hawdd i’w ddysgu.

09 Awst - ‘Cerfluniau meddal’ y Cawr Mawr Mwyn! - Gan ddefnyddio papur a ffabrig, creu cymeriadau neu bethau wedi’u hysbrydoli gan Dahl. Bydd y grefftwraig Julie Dawson yn eich helpu chi i greu cerfluniau anferthol. Beth am greu cerflun i fynd ag ef i sesiynau dawnsio Dahl i’r teulu yn y parc y tu allan i’r oriel yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 22 Awst.

16 Awst - Prop-making for Dahl stories! - Work with community artust Terri Sweeney to make props and other objects inspired by the characters from Roald Dahl's The Twits.

22 - 26 Awst - Dawns Powys yn cyflwyno Dawnsfeydd Dahl yn y parc - Mae Dawns Powys ac Oriel Davies yn cyflwyno DAWNSFEYDD DAHL, sef prosiect yn y Parc ar gyfer y teulu a fydd yn para am wythnos. Dan arweiniad Sean King (Grŵp Rorschach) a chan gymryd ysbrydoliaeth o waith Roald Dahl, cynhelir y gweithdai ddydd Llun 22ain Awst i ddydd Gwener 26ain Awst, rhwng 10am a 3.30pm, a bydd y digwyddiad yn dod i’w anterth â pherfformiad promenâd yn y parc. 

23 Awst - Scrumdiddlyumptious! Ysgrifennu Creadigol i bobl ifanc 10 oed a hŷn - Fe fydd gan sesiwn ysgrifennu creadigol eleni flas Roald Dahl. Dewch heibio a rhoi ychydig o arswyd yn eich geiriau. Ysgrifennu stori a fydd yn dychryn ac yn hudo’ch darllenwyr. Gweithdy ysgrifennu sy’n hwyl gyda’r awdur a’r bardd Chris Kinsey.

31 AwstPicnic adrodd straeon gyda’r storïwraig broffesiynol, Sal Tonge ym Mharc Dolerw - Cyfarfod yn yr oriel am 10.30 i gerdded i’r parc. Dewch â phecyn cinio i’ch canlyn a rhywbeth i eistedd arno!. Rhaid i riant/gofalwr fod yn gwmni i bob plentyn.

Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â Sheela Hughes, Swyddog Dysgu Anffurfiol Oriel Davies, drwy e-bostio sheela@orieldavies.org Os hoffech gymryd rhan mewn unrhyw weithdai a gweithgareddau, dylech fwcio lle drwy gysylltu â desg flaen Oriel Davies: desk@orieldavies.org | 01686 625041

Cyhoeddwyd 12 Gorffennaf 2016
Newyddion >