Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

lleoliad gwaith curadurol oriel mwldan

Yn chwilio am gyfle i gael profiad proffesiynol mewn curaduro celf weledol gyfoes yng Nghymru? 

Mae Theatr Mwldan, Aberteifi, mewn cydweithrediad ag Oriel Davies, Y Drenewydd, Powys yn edrych am Brentis a chanddo/chanddi radd neu radd ôl-raddedig i helpu curaduro a rheoli arddangosfeydd celf weledol 2017/18 yn Oriel Mwldan.

Mae Theatr Mwldan yn gweithio gydag Oriel Davies i raglennu oriel y Canolfan Celfyddydau, sef Oriel Mwldan. Bydd hyn yn arwain at 8 arddangosfa o gelf gyfoes yn Oriel Mwldan rhwng Rhagfyr 2017 a Thachwedd 2018. Mae’r bartneriaeth yn cyflwyno cyfle cyffrous i Brentis Curadurol i weithio gyda’r ddau sefydliad i ddatblygu sgiliau proffesiynol a phrofiad mewn curaduriaeth. Yn benodiad 12 mis i gychwyn, gall fod potensial i ehangu’r swydd hon i 24 mis, yn ddibynnol ar ariannu a chytundeb rhwng pob parti. Mae’r swydd hon yn darparu cyflwyniad rhagorol i waith oriel gyhoeddus ac mewn rhaglennu celf weledol gyfoes.

Bydd y Prentis wedi ei leoli yn Theatr Mwldan, Aberteifi a bydd yn gweithio ochr yn ochr â staff y Mwldan i helpu cynllunio a chyflwyno’r arddangosfeydd. Bydd Oriel Davies a Theatr Mwldan yn darparu mentora proffesiynol i’r gweithiwr. Caiff hwn ei gynnal yn Theatr Mwldan; fel dysgu o bell trwy e-bost a skype; yn ogystal â 4 diwrnod yn gweithio yn Oriel Davies yn Y Drenewydd, Powys.

Bydd y cyfnod lleoliad gwaith yn rhedeg am 2 diwrnod llawn (0.4 yn gyfwerth ag amser llawn) yr wythnos dros 12 mis. Bydd y gweithiwr yn derbyn cyflog o £14,249 pro rata am y cyfnod hwn.

Dylai fod gan ymgeiswyr gefndir yn un o’r canlynol: Celfyddyd Gain/Crefft/Dylunio Cyfoes; Hanes Celf; Curaduro; Ysgrifennu Beirniadol/Llenyddiaeth.

Disgwylir bod ymgeiswyr yn gallu gweithio heb rwystr yn Aberteifi a rhaid iddynt fod yn barod i deithio i’r Drenewydd ar adegau. Caiff costau teithio i’r Drenewydd eu talu gan y cyflogwr.

I wneud cais:

E-bostiwch:

  1. 1)  eich CV

  2. 2)  llythyr cais gan amlinellu’n glir eich diddordeb mewn cael eich ystyried ar gyfer y

    Lleoliad Gwaith

  3. 3)  enwau a manylion cyswllt dau ganolwr

I: Helena Turgel, Rheolwr Marchnata, Theatr Mwldan: helena@mwldan.co.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 3 Awst, 5yp 2017

Dyddiad Cyfweliad: 9 Awst 2017

Cynhelir y cyfweliadau yn Theatr Mwldan, Aberteifi. Rhaid i ymgeiswyr sicrhau eu bod ar gael ar y diwrnod cyfweliad cyn gwneud cais.

Bydd y Lleoliad Gwaith Curadurol yn dechrau yn gynnar ym mis Medi 2017.

Am fwy o fanylion, gofynnwch am becyn cais oddi wrth: victoria@mwldan.co.uknew lawrlwythwch o: www.mwldan.co.uk or www.orieldavies.org

Ynglลทn â Theatr Mwldan

Mae Theatr Mwldan yn Ganolfan y Celfyddydau bywiog sydd wedi ei lleoli yn Aberteifi, Gorllewin Cymru. Mae rhaglen brysur y ganolfan yn cyflwyno ystod eang o gelfyddydau perfformio byw, gan gynnwys drama, dawns, comedi, cerddoriaeth a chyflwyniadau. Yn ogystal, cyflwyna’r ganolfan raglen o gelfyddydau gweledol cyfoes a gweithdai. Mae’r ganolfan 3 sgrin yn dangos rhaglen sinema helaeth o ffilmiau prif ffrwd a ffilmiau arbenigol. Mae’r Mwldan hefyd yn cynhyrchu a theithio cynyrchiadau drama a cherddoriaeth yn genedlaethol a cyn rhyngwladol. 

 

Cyhoeddwyd 14 Gorffennaf 2017
Newyddion >