Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

HOUSE Artist Q&A: Frances Carlile

*Sut mae themâu’r tŷ, y cartref a chartrefgarwch yn cael eu dangos yn eich gwaith? “I use the house as a constantly recurring motif in both sculpture and print. It is often constructed from or merging with landscape. I also locate domestic objects in isolation within the landscape.”

*Beth mae 'tŷ' a 'cartref' yn ei olygu i chi? “House to me represents solitude. It is not lived in but is more an imaginary place. A place where there is space to daydream. I don’t think of it as “home’ because that would imply occupation with others. Most of my houses are empty.” 

*Pam wnaethoch chi benderfynu archwilio’r themâu hyn yn eich gwaith? “Domestic objects are the familiars of our every day world; they need no explanation or interpretation. Together with the house they can be used for the meaning they carry with them, especially when located in the unfamiliar.”

*Sut mae eich tŷ yn edrych? “Bare bones, empty, imaginary. The house sculpture Lyric is made from blackthorn gathered from hedgerows. The spiny branches becoming a plantation of trees in the form of a house, a piece of the forest cut out with a pair of scissors. It is not a house you would wish to shelter in.”

*Beth sy’n ysbrydoli eich gweithiau creadigol? I have been influenced by Gaston Bachelard’s book The Poetics of Space 'the house protect the dreamer… and shelters reverie'

 

Mae HOUSE yn arddangos yn Oriel Davies tan 27 Ionawr 2016, ac mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith ar themâu’r cartref a bywyd cartref gan chwe artist.

I gyd-fynd â'r sioe, rydym yn cynnwys artist yr wythnos ar gyfryngau cymdeithasol, a sesiwn Cwestiwn ac Ateb unigryw am y gwaith yn eu sioe.

I lawrlwytho sesiwn Cwestiwn ac Ateb pob artist, cliciwch ar y dolenni isod wrth iddynt ddod ar gael:

Frances Carlile

Ainsley Hillard

Jeanette Orrell

Charlotte Squire

Amy Sterly

Felicity Warbrick

Cyhoeddwyd 15 Rhagfyr 2015
Newyddion >