Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Gwneud ein Marc yn Ngwyl Crai 2017

Making our Mark

Rydym yn falch cael cyhoeddi bod Gwneud ein Marc yn ran o raglen gŵyl gelfyddydau ieuenctid Gŵyl Crai, fydd yn cyryd lle yn Venue Cymru, Llandudno, Awst 17 - 20 2017.

www.rawffest.wales

Mae Gwneud ein Marc yn ganlyniad o Barti Nadolig Criw Celf, sef gweithdy cydweithredol undydd a gymerodd le ar Rhagfyr 17 2016 yn Oriel Davies.

Gwyliwch ffilm Gwneud ein Marc yma.

Mae Gwneud ein Marc yn ganlyniad o Barti Nadolig Criw Celf, sef gweithdy cydweithredol undydd a gymerodd le ar Rhagfyr 17 2016 yn Oriel Davies.  Grwp o bobl ifanc sy'n dod at eu gilydd fel Criw Celf yw'r artistiaid.  Yn ystod y digwyddiad rhoddwyd y criw mewn tri grwp ar hap, a gosodwyd her dau-ran ar eu cyfer - y darn cyntaf oedd i ddyfeisio a chreu eu 'hoffer celf' eu hunain -  ar gyfer hyn darparwyd ystod o adnoddau 'technoleg isel' fel ffyn bambw, cardfwrdd, hoelion, defnydd, doleni rholwyr paent, gwifren, cortyn, tâp a mwy.  Ail ran yr her oedd i ddatblygu dulliau o wneud marciau, a syniadau am gynlluniau neu darluniau gyda'u offer celf.  Darparwyd papur wal plaen a lino llawr iddynt weithio arno, ac esboniwyd y byddai'r gweithiau celf a fyddai'n ganlyniad i'r gweithdy yn cael eu harddangos yma yng ngofod TestBed.  Roedden nhw hefyd yn ymwybodol y byddai'r offer celf yn cael eu harddangos.

Y Parti Nadolig yw'r unig ddigwyddiad yng nghalendr Criw Celf lle mae'r bobl ifanc sydd ar y prosiect yn hollol rhydd i arwain eu creadigrwydd eu hunain.  Y bwriad yw i annog cydweithrediad, dyfeisgarwch, cymryd risg a chreadigrwydd, a rydym yn gobeithio bydd canlyniadau dymunol eraill sef bod gweithio'n gydweithredol yn arwain i sawl cyfeillgarwch newydd, cynyddiad mewn hyder a hapusrwydd ynghyd a chanlyniadau creadigol annisgwyl.

Mae Criw Celf yn brosiect i bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed o Ogledd Powys sydd wedi cael eu nodi am fod yn abl a thalentog mewn celf gweledol.   Mae'n ran o gynllun cenedlaethol i feithrin talent ifanc yng Nghymru.  Mae'r grwp yn dod at eu gilydd o gwmpas 7 gwaith y flwyddyn i weithio hefo artistiaid proffesiynol ac i ymweld a arddangosfeydd, adrannau celf cain prifysgolion a stiwdios artistiaid.  Mae Criw Celf yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i gefnogi gan Gyngor Sir Powys.

Ceir mwy o wybodaeth o'r ddeg groesawu neu cysylltwch â desk@orieldavies.org

Cyhoeddwyd 26 Gorffennaf 2017
Newyddion >