Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Galwad: Preswyliad Artistiaid The Drawing Room

Amy Sterly, The Drawing Room

Galwad: Preswyliad Artistiaid

The Drawing Room

Dyddiad cau: Dydd Gwener 5 Awst 2016

Mae Oriel Davies yn gwahodd artistiaid a gwneuthurwyr gyda chefndir mewn arferion cyfranogol i gymryd rhan mewn preswyliad yn The Drawing Room rhwng 22 Hydref 2016 a 25 Chwefror 2017. Rydym yn chwilio am gynigion gan, ond nid yn gyfyngedig i artistiaid gweledol, gosod ac artistiaid digidol, artistiaid perfformio a byw, gwneuthurwyr ffilmiau, ysgrifenwyr creadigol, darlunwyr ac arbenigwyr crefft (cerameg, tecstilau, gwaith metel ac ati) i feddiannu The Drawing Room a chynhyrchu cymysgedd o weithgareddau ymgysylltu artistig ar gyfer ymwelwyr, ymyriadau creadigol yn y gofod a chyfleoedd i’w dogfennu a’u rhannu.

Mae The Drawing Room yn ofod creadigol, cymdeithasol, lle bydd gwaith celf, perfformiadau, gwaith crefft a ffilmiau yn cael eu creu, eu rhannu a’u hysbrydoli.

Drwy weithio mewn cydweithrediad ag artistiaid a'r cyhoedd, rydym eisiau creu ystafell chwilfrydig o groesawgar, sydd wedi’i rhoi at ei gilydd o wrthrychau pwrpasol, personol, sydd wedi’u darganfod a’u casglu; a fydd yn ysgogi rhaglen o weithdai a gweithgareddau, sgyrsiau ac arddangosiadau, perfformiadau, sgriniadau a digwyddiadau.  Bydd hwn yn ofod amlddefnydd – yn stiwdio i artistiaid, yn sinema ' bwtîg ', yn set llwyfan, yn ystafell newyddion…Yn le ar gyfer syniadau, lle bydd trafodaeth, dysgu, creadigrwydd a chwarae yn cael eu hannog; bydd yn ofod ar gyfer cymdeithasu a diddanu ffrindiau - ystafell fyw y Drenewydd mewn oriel gelf.

Mae The Drawing Room yn rhan o Open Space, prosiect peilot dwy flynedd Oriel Davies Gallery sy'n rhedeg o fis Mawrth 2016 tan fis Mawrth 2018. Dros y ddwy flynedd, bydd Open Space yn cyflwyno llwyfan eang o weithgareddau diwylliannol o fis Hydref tan fis Ionawr / Chwefror, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â rhaglenni arddangosfeydd a dysgu presennol yr Oriel.

Mae Oriel Davies yn oriel gelf gyfoes yng nghanol Cymru. Dyma’r lleoliad celfyddydau gweledol mwyaf o ran maint, a mwyaf arwyddocaol yn y rhanbarth,  ac mae hi'n brif oriel yng Nghymru, sy'n arddangos celf a chrefft cenedlaethol a rhyngwladol arloesol.

Mae Open Space yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Esmée Fairbairn.

www.orieldavies.org/en/exhibition/drawing-room

 

Manylion y Preswyliad

Rydym yn croesawu cynigion ar gyfer preswyliadau 1-3 diwrnod, sy'n cynnwys o leiaf un gweithdy / sesiwn gweithgaredd neu sy’n diweddu drwy ddigwyddiad sy’n cael ei rannu;  gallai hyn fod yn berfformiad, ymyrraeth, arddangosiad neu’n sgwrs.

Dylai pob allbwn creadigol - gweithiau celf, neu ddigwyddiadau gynnwys / ymateb i The Drawing Room, a bydd unrhyw wrthrychau yn aros yn y gofod drwy gydol y rhaglen.  Sylwer nad yw'r gofod yn cael ei staffio bob amser, a bydd ymwelwyr yn cael eu hannog i ryngweithio gyda'r gofod, sy'n golygu y gallai gwrthrychau gael eu cyffwrdd a’u symud o gwmpas.

Gofynnir i artistiaid ddogfennu eu preswyliad a chreu cyfleoedd i rannu eu proses greadigol a’u canlyniadau ar-lein. Gallai hyn fod ar ffurf dyddiadur neu flog a chynnwys ffilm, ffotograffiaeth, ysgrifennu creadigol ac / neu lun.

Dylai unrhyw artistiaid sy'n bwriadu cyflwyno gweithdai neu drefnu gweithgareddau, ddewis gr┼Áp targed i weithio gyda nhw:

×        Pobl ifanc y tu allan i system addysg ffurfiol

×        Plant / grwpiau teuluol anodd eu cyrraedd

×        Grwpiau anghenion arbennig / iechyd meddwl / dementia

×        Artistiaid newydd

Bydd preswyliadau yn cael eu cynnal rhwng 22 Hydref 2016 a 25 Chwefror 2017. Efallai y byddant yn digwydd dros ddyddiau olynol neu’n cael eu gwasgaru ar draws y rhaglen.

Ar agor i artistiaid o bob rhan o’r DU.  Rydym yn annog ceisiadau yn arbennig, gan artistiaid sy’n byw yng Nghymru a siroedd y Gororau.

 

Ffioedd

 

Ffurflen Gais - Preswyliad Artistiaid

Rhaid i geisiadau gynnwys y canlynol:

*Dylai dogfennau gael eu cyflwyno mewn ffeiliau Word neu pdf

* Cyflwynwch dair delwedd ddigidol llonydd o bob prosiect, wedi’u harbed fel ffeiliau jpg ar 300dpi (pob ffeil dim mwy na 2mb yr un). Peidiwch ag anfon lluniau fel ffeiliau tiff.

* Ar gyfer lluniau  AV / symudol, anfonwch ddolen drwy Vimeo, YouTube, gwefan, gyda’r cyfrinair / cyfrineiriau perthnasol.

Dylid dychwelyd pob cais drwy e-bost at amber@orieldavies.org

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau yw dydd Gwener 5 Awst 2016.

 

Rhagor o Wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am Oriel Davies, ewch i www.orieldavies.org

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am The Drawing Room, cysylltwch ag Amber Knipe ar amber@orieldavies.org

Os hoffech ymuno â thrafodaeth ar-lein am The Drawing Room, ewch i https://www.facebook.com/groups/126604954413013

 

LAWRLWYTHO

PRESWYLIAD

FFURFLEN GAIS

 

Cyhoeddwyd 21 Mehefin 2016
Newyddion >