Dosbarth Bywluniadu Arbennig! Digwyddiad Braslunio Cabaret Arbennig Oriel Davies

Dewch i dreulio’r diwrnod yn tynnu llun y ffigwr dynol-ond gyda thro y tro hwn. Ar ôl digwyddiad hynod lwyddiannus y llynedd, rydym yn ... mwy >

Tynnu Lluniau Drwy Arsylwi | Tereska Shepherd

4 Sesiynau | Dydd Mawrth 03, 17 Hydref a 07, 21 Tachwedd 2017 | 10am – ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu ar ddydd Sadwrn gyda Caroline Ali

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Galwad Agored - Litmus: Taflen Wybodaeth ar gyfer Rhannau 4 a 5

Arddangosfa a rhaglen ddatblygu ydy Litmus, sy’n cynnig cymorth curadurol ac ymarferol i bump o artistiaid newydd sy’n byw yng Nghymru a'r Gororau, i ymchwilio, datblygu a chyflwyno gwaith newydd yn Oriel Davies.

Gwahoddir artistiaid i gyflwyno ceisiadau ar gyfer naill ai rhan 4: Cyfnod Preswyl Litmus neu rhan 5: Comisiwn Litmus.

Mae Litmus wedi’i lleoli yn ein trydydd gofod arddangos, sy’n ofod bach, ond eto hyblyg, sy’n mesur 158cm (ll) x 212cm (h) x 219cm (u). Wrth i ni sefydlu’r rhaglen hon, mae artistiaid yn cael eu hannog i gyflwyno ceisiadau sy'n ystyried gofodau / mannau eraill yn Oriel Davies (boed yn gorfforol neu’n ddigidol), a'r ardal gyfagos.

Mae artistiaid yn cael eu hannog i gyflwyno ceisiadau sy'n dangos uchelgais, natur arbrofol a chymryd risgiau creadigol fel rhan o ymrwymiad i ddatblygu eu harfer creadigol.

Beth sydd yn cael ei gynnig?

Cyfnod Preswyl Litmus

Fel rhan o’r cyfle hwn, rydych yn cael eich gwahodd i gynnig sut y gallech ddatblygu maes ymchwil neu agwedd, brosiect neu ddatblygiad newydd fel rhan o’ch arfer.  Mae Cyfnod Preswyl Litmus yn gyfle i amser a gofod archwilio elfennau newydd o arfer.

Comisiwn Litmus

Rydych yn cael eich gwahodd i gynnig sut allwch chi egluro eich ymchwil presennol, canolbwyntio ar eich arfer a datblygu gwaith newydd fel rhan o’r cyfle hwn. Mae Comisiwn Litmus yn gyfle i brofi syniadau a gwireddu cam nesaf eich arfer.

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais drwy lawrlwytho a chwblhau’r Ffurflen Gais ar gyfer Galwad Agored Litmus – Rhannau 4 a 5, sy'n gofyn am y canlynol:

Dyddiadau Pwysig

Dylid anfon ceisiadau wedi’u cwblhau a deunydd ychwanegol drwy e-bost at: Louise Hobson litmus@orieldavies.org gyda’r llinell bwnc: Cais Litmus - Rhannau 4 a 5 

Lawrlwytho:

Galwad Agored - Litmus: Taflen Wybodaeth ar gyfer Rhannau 4 a 5
Ffurflen Gais
Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal

Cyhoeddwyd 07 Medi 2017
Newyddion >