Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

Yr Angel Cyllell

04/01/20 – 31/01/20

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Jilly Edwards 

15/10/19 - 31/01/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Galwad – Cyfnod Preswyl i Artistiaid | The Kitchen | Bettws Lifehouse

The Kitchen | Open Space | 2017/18

Dyddiad cau: Dydd Sul 10 Medi 2017

Mae Oriel Davies yn chwilio am ymarferydd creadigol gyda chefndir mewn arferion cyfranogol, i dreulio cyfnod preswyl o chwe diwrnod yn The Kitchen, sef prosiect untro a gofod digwyddiadau Oriel Davies, yn gweithio gyda grŵp o fyfyrwyr sydd ag awtistiaeth, anawsterau dysgu cymedrol, ac anghenion dysgu.

Rydym yn chwilio am gynigion gan, ond nid yn gyfyngedig i artistiaid gweledol a digidol, artistiaid perfformio, ysgrifenwyr creadigol,, gwneuthurwyr ffilmiau, darlunwyr ac arbenigwyr crefft.  Er mai ffocws y preswyliad yw datblygu a chyflenwi pedwar gweithdy gyda grŵp o fyfyrwyr o Bettws Lifehouse, mae cyfle hefyd, i gynhyrchu cymysgedd o weithgareddau ymgysylltu artistig ar gyfer ymwelwyr cyffredinol, a datblygu ymyriadau creadigol yng ngofod prosiect The Kitchen.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymarferwyr amryddawn sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu ac ymddygiadol, ac sy’n awyddus i archwilio eu hymarfer ymhellach.

Rhagor o wybodaeth>

 

Cyhoeddwyd 01 Awst 2017
Newyddion >