Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Galw am Wirfoddolwyr

Landfill Tantrum, Pinkie Maclure, Radical Craft

Galw am Wirfoddolwyr

Oes gennych chi ddiddordeb mewn arddangosfeydd celf a chrefft gyfoes? Mae Oriel Davies yn chwilio am bobl i wirfoddoli yn yr oriel dros wyliau’r haf.

Disgwylir i’n harddangosfa’r haf, Radical Craft, ddenu pobl o bob oedran i’r oriel.  Mae Radical Craft yn arddangosfa hynod, fywiog ac amrywiol o grefft ‘outsider’.   Rydym yn edrych am wirfoddolwyr i dreulio amser yn yr oriel yn ystod yr arddangosfa hon, i siarad gydag ymwelwyr ac i helpu staff yr oriel i ofalu am yr arddangosfeydd.

Os oes gennych chi ychydig o oriau i’w sbario ac yn mwynhau siarad â phobl am gelf, neu os hoffech wella eich CV, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.  Rhaid i chi fod yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn.  Y prif gyfnod rydym yn edrych am wirfoddolwyr rhyngddo yw rhwng 18 Gorffennaf a 30 Awst 2016.

Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn wych, ond nid yw’n hanfodol.

Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant llawn.

Gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais yma a dylech ei hanfon hi at amanda@orieldavies.org.

Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu dewis drwy gyfweliad.

Cyhoeddwyd 07 Gorffennaf 2016
Newyddion >