Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Galw am Dendrau a Datganiadau o Ddiddordeb - Tîm Dylunio

Gallery from south side

Galw am Dendrau a Datganiadau o Ddiddordeb - Tîm Dylunio

Rhwng 2001 a 2004, cafodd adeilad Oriel Davies Gallery ei ailwampio’n fawr mewn dau gam, gan arwain at oriel hardd gyda mannau arddangos ac addysg ragorol, caffi bach a siop.

Nawr, rydym eisiau penodi Tîm Dylunio i weithio gyda ni ar Astudiaeth Dichonoldeb ar drydydd cam o’r broses gynllunio, i ddatblygu'r oriel ymhellach ar gyfer dyfodol cryf a chynaliadwy.

Yn dilyn penodi Ymgynghorydd Busnes Artservice ym mis Hydref, rydym yn awr yn awyddus i benodi Tîm Dylunio Pensaernïol i ffurfio’r Tîm Dichonoldeb ac i weithio gydag Oriel Davies i ymgymryd ag Astudiaeth Dichonoldeb.

Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb a thendrau gan Dimau Dylunio Pensaernïol erbyn 23 Rhagfyr 2015.

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y Tîm Dylunio yn gynnar ym mis Ionawr 2016 yn Oriel Davies.

Am ragor o wybodaeth a Briff ar gyfer Dylunio lawrlwythwch

Cyhoeddwyd 30 Tachwedd 2015
Newyddion >