Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Digwyddiadau Gaeaf Criw Celf Oriel Davies

Christine workshop

Mae digwyddiadau Criw Celf yn ystod y gaeaf yn cynnwys dosbarthiadau meistr hefo Christine Mills a gweithdai mewn ysgolion uwchradd i ddigyblion Celf mwy abl a thalentog hefo Amy Sterly.  Ryden ni'n edrych ymlaen nawr at ein ymweliad blynyddol i Adran celf gain Prifysgol Caer ym mis Mawrth - Darllenwch mwy yma...

Arweiniodd Christine Mills, Artist o Dyffryn Banw ddwy weithdy anhygoel o egnïol hefo Criw Celf Oriel Davies ym mis Ionawr, gan roi profiad cyffrous tebyg i ddiwrnod mewn goleg celf iddynt.

Crëodd y cyfranogwyr ddarluniau anghyfarwydd o fawr  hefo siarcol, o gasgliad Christine o dorsoau - cyrff ffidil, fiolas a cellos.  Anogodd Christine y grwp i ddarlunio gyda emosiwn, a gyda cherddoriaeth cello yn chwarae yn y cefndir fe ymddangosodd darluniau unigol a chydweithredol gwych.

Dangosodd Christine hefyd ddelweddau o 'dorsos' gan yr artist Rachel Whiteread  - castiau o ofodau mewnol poteli dŵr poeth, a rhoddodd hyn mewnwelediad iddyn nhw o'r wahanol ffyrdd y mae artistiaid yn gweithio.  Caewyd y gweithdy hefo sesiwn sydyn gwneud ffelt (sydd hefyd yn gallu cael ei ddefnyddio i wneud castiau) a cafwyd drafodaeth i fyfyrio ar y diwrnod.  Gobeithio bydd y criw yn cynnwys eu darluniau gwych yn eu portffolios Celf ysgol; credwn y byddan wedi cael budd mawr o weithio hefo artist mor ddiddorol. 

Mae Criw Celf ar hyn o bryd yn cynnal gweithdai mewn ysgolion uwchradd yng Ngogledd Powys. Mae'r gweithdai yn cael eu harwain gan yr artist Amy Sterly mewn partneriaeth â Adrannau Celf  yr ysgolion er mwyn cynnig profiad i'r disgyblion sy'n fwy abl a thalentog fydd yn hybu eu hyder, ac er mwyn hyrwyddo Criw Celf.   Ym mhob gweithdy bydd yr artistiaid ieuanc yn creu darn o waith celf cydweithredol fydd yn cael ei arddangos yn yr ysgol.  Bu'r cyntaf o'r gweithdai yma ar Ionawr 26ain yn Ysgol Uwchradd Llanidloes ac ynddo crewyd darn o gelf ar gyfer y grisiau sy'n arwain i'r Ardal Lles. Gobeithio bydd rhai o'r disgyblion a gymerodd rhan yn y gweithdy yn ymgeisio am le ar Brosiect Criw Celf ym mis Medi.

Ym mis Mawrth bydd Criw Celf  yn dychwelyd unwaith eto i Adran Celf Gain Prifysgol Caer, ar ein ymweliad flynyddol.  Mae'r Brifysgol yn darparu diwrnod anhygoel i ni, sy'n cynnwys sesiynau blasu mewn cerflunio, argraffu  a darlunio.  Dros y bedair mlynedd diwethaf mae Dr Jeremy Turner, Pennaeth yr Adran Gelf Cain, ynghyd â rhai o dechnegwyr a myfyrwyr yr adran wedi  arwain sesiynau mewn cerflunio hefo clai, castio mewn aliwminiwm, casting hefo cwyr, gwneud mowldiau, nifer o dechnegau argraffu a darlunio ar raddfa fawr.   Mae aelodau Criw Celf wastad yn gadael hefo llond eu breichiau o waith celf, mewnwelediad i 'r hyn sydd gan gwrs celf cain prifysgol i'w gynnig a nifer o sgiliau newydd.

Ein ymweliad â Chaer fydd ein digwyddiad olaf am y flwyddyn ysgol yma gan ein bod yn gorffen cyn i'r cyfnod adolygu ac arholiadau gychwyn.  Dros y misoedd nesaf byddwn yn parhau i hyrwyddo Criw Celf i Athrawon Celf ac i gyfranogwyr y dyfodol, ac am y tro cyntaf byddwn yn bresennol yn Ffair Yrfaoedd Powys ar Fawrth 7fed ar faes Y Sioe Frenhinol Amaethyddol  yn Llanfair ym Muallt -  dewch i ddweud helo os ydych yno! 

Am ragor o wybodaeth ar Criw Celf cysylltwch â: desk@oriel davies.org neu Ffôn 01686 625 041

 

Cyhoeddwyd 27 Ionawr 2018
Newyddion >