Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017

Cystadlwch Nawr!

Mae Oriel Davies yn gwahodd pobl i gyflwyno barddoniaeth a rhyddiaith ar y thema Dŵr. Mae'r gystadleuaeth ar agor i bawb,  ac mae croeso i’r rheiny sy'n dymuno, gyflwyno mwy nag un darn yn y naill gategori.

Categorïau:                        
Barddoniaeth (uchafswm o 50 llinell)
Rhyddiaith (uchafswm o 1000 o eiriau)

Thema:                        
Dŵr

Ffi:                                    
£3 fesul cais*

Dyddiad Cau:                        
04 Tachwedd 2017

Beirniaid:                       
Chris Kinsey, Bardd Natur Enwog
Sophie McKeand, Awdur Ieuenctid Cymru

Gwobrau:                        
Taleb £50 i’w wario yn siop Oriel Davies (1 am y farddoniaeth orau ac 1 am y ryddiaith orau)

Bydd y ceisiadau buddugol yn cael eu rhoi ar wefan Oriel Davies, ac yn cael eu darllen i gynulleidfa mewn digwyddiad ym mis Chwefror 2018. Bydd awduron fydd yn cyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd hefyd i gymryd rhan yn y darlleniadau.

Ceisiadau:            
Anfonwch geisiadau naill ai drwy e-bost i desk@orieldavies.org neu drwy’r post i:
Oriel Davies, Y Parc, Y Drenewydd. SY16 2NZ. Dylech gynnwys ‘Water, Oriel Davies Writing Competition’ yn y pennawd neu ar yr amlen. 

* Ffyrdd o Dalu:

Siec: Dylai sieciau gael eu gwneud yn daladwy i - Oriel Davies Gallery (ysgrifennwch eich cyfeirnod taliad ar du ôl y siec**)
BACS: Enw’r Cyfrif: Oriel Davies Gallery Cod Didoli: 40-34-33 Rhif Cyfrif: 51484494 (nodwch eich cyfeirnod taliad **)

** Cyfeirnod Taliad:
Dylai pob taliad gynnwys y cyfeirnod ‘Water’ ac yna, eich enw llawn e.e. waterjoebloggs

Sylwer na fydd ceisiadau fydd yn cael eu cyflwyno heb daliad yn cael eu hystyried. 

Cyhoeddwyd 19 Mai 2017
Newyddion >