Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Cyfle Llawrydd yn Oriel Davies

Simon Whitehead Studies with Maynard, October 2015

Mae cyfle wedi codi yn Oriel Davies Gallery, y Drenewydd, Powys ar gyfer Cydlynydd Gofod Agored Llawrydd. Rydym yn edrych am rywun sydd â phrofiad rhagorol o reoli prosiectau, o weithio'n uniongyrchol gydag artistiaid, ac o guradu, trefnu a chyflwyno rhaglenni celfyddydau gweledol cyfoes a ffurfiau ar draws y celfyddydau.

Mae'r Contract Llawrydd hwn am gyfnod o hyd at 2 flynedd, a chodir ffi o £11, 520 ar gyfer pob blwyddyn. Bydd y Cydlynydd Gofod Agored yn gweithio'n agos gyda staff yn Oriel Davies. Yn ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr gefndir curadurol / dysgu ym maes y celfyddydau cyfoes / addysg gelfyddydol.

Mae'r Contract Llawrydd wedi cael ei amcangyfrif i bara am 96 diwrnod dros gyfnod o flwyddyn i gynllunio, trefnu a chyflwyno’r rhaglen Gofod Agored, sy'n cael ei threfnu i ddigwydd ar draws 16 wythnos yn ystod tymor yr hydref / gaeaf 2016/17, a 16 wythnos yn ystod tymor yr hydref / gaeaf 2017/18. Y Ffi Lawrydd yw £120 y dydd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cyfle hwn a ffurflen gais drwy anfon e-bost at amanda@orieldavies.org

http://www.orieldavies.org/sites/default/files/Oriel Davies Open Space - Background.pdf

http://www.orieldavies.org/sites/default/files/Open Space Coordinator - Description of Role.pdf

http://www.orieldavies.org/sites/default/files/Open Space Coordinator Person Specification.pdf

http://www.orieldavies.org/sites/default/files/Open Space Coordinator Application Process.pdf

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm Dydd Sadwrn 2 Ionawr 2016

Dyddiad Cyfweld: Dydd Lau 21 Ionawr, 2016

Dyddiad y disgwylir i’r Contract gychwyn: diwedd Chwefror 2016

Mae Gofod Agored yn cael ei ariannu gan Sefydliad Esmée Fairbairn a Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Oriel Davies yn Rif Elusen Gofrestredig 1034890

 

Cyhoeddwyd 30 Tachwedd 2015
Newyddion >