Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Comisiwn Sbarduno: Galwad am Geisiadau: The Drawing Room

Comisiwn Sbarduno: Galwad am Geisiadau
The Drawing Room

Dyddiad cau: Dydd Gwener 19 Awst 2016

Mae Oriel Davies yn gwahodd artistiaid a gwneuthurwyr newydd i greu gwrthrychau ar gyfer The Drawing Room. Rydym yn chwilio am gynigion gan artistiaid gweledol a gosod, gwneuthurwyr ffilmiau, ysgrifenwyr creadigol, darlunwyr a chrefftwyr arbenigol, i wneud eitemau a fydd yn cael eu defnyddio i greu, dodrefnu ac addurno The Drawing Room, fydd yn rhedeg o 22 Hydref 2016 tan 25 Chwefror, 2017.

Mae The Drawing Room yn ofod creadigol, cymdeithasol, lle bydd gwaith celf, perfformiadau, gwaith crefft a ffilmiau yn cael eu creu, eu rhannu a’u hysbrydoli.

Drwy weithio mewn cydweithrediad ag artistiaid a'r cyhoedd, rydym eisiau creu ystafell chwilfrydig o groesawgar, sydd wedi’i rhoi at ei gilydd o wrthrychau pwrpasol, personol, sydd wedi’u darganfod a’u casglu; a fydd yn ysgogi rhaglen o weithdai a gweithgareddau, sgyrsiau ac arddangosiadau, perfformiadau, sgriniadau a digwyddiadau.  Bydd hwn yn ofod amlddefnydd – yn stiwdio i artistiaid, yn sinema ' bwtîg ', yn set llwyfan, yn ystafell newyddion…Yn le ar gyfer syniadau, lle bydd trafodaeth, dysgu, creadigrwydd a chwarae yn cael eu hannog; bydd yn ofod ar gyfer cymdeithasu a diddanu ffrindiau - ystafell fyw y Drenewydd mewn oriel gelf.

Mae The Drawing Room yn rhan o Open Space, prosiect peilot dwy flynedd Oriel Davies Gallery sy'n rhedeg o fis Mawrth 2016 tan fis Mawrth 2018. Dros y ddwy flynedd, bydd Open Space yn cyflwyno llwyfan eang o weithgareddau diwylliannol o fis Hydref tan fis Ionawr / Chwefror, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â rhaglenni arddangosfeydd a dysgu presennol yr Oriel.

Mae Oriel Davies yn oriel gelf gyfoes yng nghanol Cymru. Dyma’r lleoliad celfyddydau gweledol mwyaf o ran maint, a mwyaf arwyddocaol yn y rhanbarth,  ac mae hi'n brif oriel yng Nghymru, sy'n arddangos celf a chrefft cenedlaethol a rhyngwladol arloesol.

Mae Open Space yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Esmée Fairbairn.

http://www.orieldavies.org/cy/exhibition/drawing-room

Manylion y Comisiwn

Bydd pump o artistiaid/gwneuthurwyr newydd yn cael eu comisiynu i greu gwrthrychau ar gyfer The Drawing Room.  Gallai hyn fod, ond nid yn gyfyngedig i, eitem o ddodrefn, gêm fwrdd, dodrefn meddal, llyfr, addurn ... *

* Sylwer nad yw'r gofod yn cael ei staffio bob amser, a bydd ymwelwyr yn cael eu hannog i ryngweithio gyda'r gofod, sy'n golygu y gallai gwrthrychau gael eu cyffwrdd a’u symud o gwmpas.

Bydd angen anfon gwrthrychau i Oriel Davies erbyn dydd Llun 10 Hydref.  Bydd eitemau yn aros yn y gofod tan ddiwedd y rhaglen (diwedd Chwefror 2017)

Yn ogystal â chomisiwn, bydd cyfleoedd mentora yn cael eu cynnig i bob artist newydd. Bydd artistiaid dewisol yn cael eu paru gydag Artist Preswyl yr arddangosfa. Bydd mentoriaid yn cael eu dewis cyn 22 Hydref, pan fydd The Drawing Room yn agor. Fodd bynnag, ni fydd y broses o greu’r gwrthrych yn rhan o unrhyw gyfleoedd mentora, a bydd sesiynau mentora yn cael eu trefnu rhwng 22 Hydref 2016 a 25 Chwefror 2017.

Gofynnir i artistiaid ddogfennu eu prosiect a chreu cyfleoedd i rannu eu proses greadigol a’u canlyniadau ar-lein. Gallai hyn fod ar ffurf dyddiadur neu flog a chynnwys ffilm, lluniau, darn ysgrifennu creadigol ac / neu lun.

Ar agor i artistiaid o bob rhan o’r DU. Rydym yn annog ceisiadau yn arbennig, gan artistiaid sy’n byw yng Nghymru a siroedd y Gororau.

Honorariwm

Mae £100 ar gael ar gyfer cynigion llwyddiannus, a dylai hyn dalu am y costau ar gyfer yr holl ddeunyddiau, ac am amser a threuliau artistiaid.

Comisiwn Sbarduno: Galwad am Geisiadau

Rhaid i geisiadau gynnwys y canlynol:

*Dylai dogfennau gael eu cyflwyno mewn ffeiliau Word neu pdf

 - Cyflwynwch dair delwedd ddigidol llonydd o bob prosiect, wedi’u harbed fel ffeiliau jpg ar 300dpi (pob ffeil dim mwy na 2mb yr un). Peidiwch ag anfon lluniau fel ffeiliau tiff.

 - Ar gyfer lluniau  AV / symudol, anfonwch ddolen drwy Vimeo, YouTube, gwefan, gyda’r cyfrinair / cyfrineiriau perthnasol.

Dylid dychwelyd pob cais drwy e-bost at amber@orieldavies.org

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau yw dydd Gwener 19 Awst 2016.

 

Rhagor o Wybodaeth

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am The Drawing Room, cysylltwch ag Amber Knipe ar amber@orieldavies.org.

Os hoffech ymuno â thrafodaeth ar-lein am The Drawing Room, ewch i https://www.facebook.com/groups/126604954413013.

http://www.orieldavies.org/cy/exhibition/drawing-room

 

LAWRLWYTHO

PRESWYLIAD

FFURFLEN GAIS

 

Cyhoeddwyd 19 Gorffennaf 2016
Newyddion >