Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Newyddion

Oriel Davies Open 2018 | Winners Announced

Mehefin 2018—Denodd digwyddiad lansio Arddangosfa Oriel Davies 2018 ymwelwyr o bell i noson heulog dros ben yng Nghanolbarth Cymru, nid yn unig i weld yr arddangosfa ond hefyd, i glywed y cyhoeddiadau ar gyfer gwobrau eleni. Mae ODO18 yn cyflwyno talent gwych ar draws ystod eang o ddisgyblaethau: seramig, ffilm, paentio, cerflunwaith, animeiddio, collage i enwi dim ond rhai. Daeth chwech ar hugain o artistiaid a chasgliadau artistiaid at ei gilydd, lle mae’r gwaith a wneir gan y rheiny sy'n dal i astudio yn rhwbio ysgwyddau gyda’r rheiny sydd â gyrfaoedd mwy sefydledig. mwy >

Gwrandewch ar enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Creadigol Oriel Davies

Mawrth 2018—Ar ddydd Sadwrn, 24 Chwefror, daeth ysgrifennwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt at ei gilydd i lenwi gofod addysg Oriel Davies ac i rannu a dathlu ysgrifennu gwreiddiol ar y thema 'Dŵr'. Cynhaliwyd y digwyddiad gan feirniaid Cystadleuaeth Ysgrifennu Creadigol Oriel Davies 2017, y bardd arobryn Chris Kinsey o’r Drenewydd, a Sophie McKeand, Awdur Pobl Ifanc Cymru. mwy >

Criw Celf - Gwobr y Stondin Orau yn Ffair Yrfaoedd Powys

Mawrth 2018—Roedd staff Oriel Davies wrth eu boddau eu bod wedi ennill y wobr am y stondin orau yn Ffair Yrfaoedd Powys ar Fawrth 7fed. Hwn oedd y tro cyntaf i unrhyw sefydliad gelfyddydau arddangos yn y Ffair, a roedd yr oriel yn falch i gymryd rhan, ochr yn ochr â Peak a NAWR er mwyn lledaenu'r neges fod y celfyddydau yn ddewis positif iawn o ran addysg a fel gyrfa. mwy >

Bydd Oriel Davies Gallery ar gau tan 5 Mawrth oherwydd y tywydd

Mawrth 2018—Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Yn anffodus fe fyddwn ni ar gau Heddiw, dydd Gwener, a dydd Sadwrn oherwydd tywydd garw mwy >

Recriwtio ar gyfer Bwrdd Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr Oriel Davies

Ionawr 2018—Mae Oriel Davies Gallery yn y Drenewydd, Powys, yn chwilio am bobl ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwyr yr Oriel. mwy >