Diwrnod Hwyl a Gemau - Gweithgareddau Hanner Tymor i Blant a Theuluoedd

  Oes gennych chi awydd chwarae Cluedo, Guess Who, Ludo, drafftiau neu wyddbwyll?   Dewch â’ch hoff gemau bwrdd a ... mwy >

Gweithgareddau Galw Heibio - Gweithgareddau Hanner Tymor i Blant a Theuluoedd

Ymunwch â ni i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefft creadigol yn The ... mwy >

Storïau yn yr ystafell ddarlunio gydag Amy Douglas - Gweithgareddau Hanner Tymor i Blant a Theuluoedd

10.30am Pump oed ac iau Storïau a chaneuon o Gymru a thu hwnt Rythm a rhigwm, clebar a chlebran Cyfle i wrando ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Newyddion

INSTRUCTIONS FOR IMAGINED SPACES: RORY DUCKHOUSE TESTBED

Chwefror 2017—Press Release -Lansiad: Dydd Sadwrn 6 - 8pm, 11 Mawrth 2017. Mae Instructions for Imagined Spaces yn cyflwyno cyfres o ganllawiau cyfarwyddiadol, sy'n cynnig profiad o ofod dychmygol i ymwelydd yr oriel. mwy >

VANISHING POINT: KELLY BEST

Chwefror 2017—Press Release - Lansiad: Dydd Sadwrn 6 - 8pm, 11 Mawrth 2017. Mae Vanishing Point yn dwyn ynghyd corff anhygoel o waith newydd gan Kelly Best: arlunydd diddorol a hynod wreiddiol sydd yn byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. mwy >

Interniaeth Marchnata (â thâl)

Chwefror 2017—Mae Oriel Davies yn chwilio am Intern Marchnata deinamig. Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn hynod drefnus, sydd â’r gallu i weithio’n annibynnol heb orfod cael cyfarwyddiadau rheolaidd, sydd eisiau datblygu gyrfa ym maes marchnata'r celfyddydau. mwy >

Galwad am Gomisiynau gan Artistiaid | Litmus - Rhan 1

Ionawr 2017—Mae Litmus yn rhaglen 12 mis o gomisiynau gan artistiaid newydd, fydd yn cael ei chynnal yn Oriel Davies rhwng mis Mai 2017 a mis Ebrill 2018. Litmus - Rhan 1 yw’r alwad gyntaf am gynigion am gomisiynau ar gyfer y cyfnod 20 Mai – 19 Gorffennaf 2017. mwy >

Swydd Cyfarwyddwr Recriwtio

Rhagfyr 2016—Mae ymddiriedolwyr Oriel Davies yn dymuno penodi Cyfarwyddwr galluog, uchelgeisiol ac uchel iawn eu cymhelliant, i arwain yr Oriel ymlaen i gam nesaf ei datblygiad, gan adeiladu ar ei llwyddiannau yn y gorffennol a’i henw da, a sicrhau dyfodol cryf a bywiog. mwy >