Ysgrifennu Erthyglau Nodwedd Llarwydd gyda Lara Clough

Bydd myfyrwyr yn archwilio technegau print a newyddiaduraeth ar-lein. Bydd y pynciau'n cynnwys darganfod ac ymchwilio straeon posibl, ... mwy >

Art as Research Seminar

Bydd artistiaid yn trafod yr her o gyfathrebu gwaith ymchwil ym maes y celfyddydau gweledol i gynulleidfa ehangach, ac yn edrych yn fanwl ar y berthynas ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu ar ddydd Sadwrn gyda Caroline Ali

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Arddangosfa a rhaglen ddatblygu ydy Litmus, sy’n cynnig cymorth curadurol ac ymarferol i bump o artistiaid newydd sy’n byw yng Nghymru a'r Gororau, i ymchwilio, datblygu a chyflwyno gwaith newydd yn Oriel Davies Gallery.

Litmus

I ddod:

 - Who lives in a hole like this? | Katie Surridge | Rhan 1

 - Galwad Agored - Litmus: Taflen Wybodaeth ar gyfer Rhannau 2 a 3 

Arddangosfa a rhaglen ddatblygu ydy Litmus, sy’n cynnig cymorth curadurol ac ymarferol i bump o artistiaid newydd sy’n byw yng Nghymru a'r Gororau, i ymchwilio, datblygu a chyflwyno gwaith newydd yn Oriel Davies Gallery.

Gan adeiladu ar etifeddiaeth mentrau blaenorol Oriel Davies, sef TestBed ac In Focus -mae Litmus wedi’i lleoli yn, ac o amgylch, ein trydydd gofod arddangos, sy’n ofod bach, ond eto hyblyg, sy’n mesur 158cm (ll) x 212cm (h) x 219cm (u). Wrth i ni sefydlu’r rhaglen hon, mae artistiaid yn cael eu hannog i gyflwyno ceisiadau sy'n ystyried gofodau / mannau eraill yn Oriel Davies (boed yn gorfforol neu’n ddigidol), a'r ardal gyfagos.

Mae artistiaid, sy’n gweithio ar y cyd â Louise Hobson, Curadur Litmus, ac sy’n cael eu cefnogi gan Alex Boyd Davies, Curadur Oriel Davies, ochr yn ochr â thîm ehangach yr oriel, yn cyflwyno ceisiadau sy'n dangos uchelgais, natur arbrofol a chymryd risgiau fel rhan o ymrwymiad i ddatblygu eu harfer creadigol.  Bydd pob artist yn derbyn ffi o £600 a chyllideb ychwanegol o £400 am gynhyrchu, ac am adnoddau a threuliau.

Nod Litmus ydy cefnogi artistiaid sydd ag amrywiaeth o arferion a dulliau artistig, ac o ardal ddaearyddol eang ar draws Cymru a'r Gororau.  Fel sefydliad sy'n ceisio cefnogi artistiaid o bob cefndir, mae Oriel Davies yn croesawu ceisiadau gan artistiaid Duon a Lleiafrifoedd Ethnig a hefyd, yr artistiaid hynny sy’n nodi eu bod yn anabl.

Bydd Litmus yn cael ei lansio i’r cyhoedd ddydd Sadwrn, 20fed Mai 2017, gydag arddangosfa Katie Surridge o’r enw ‘Who lives in a hole like this?’'Bydd y rhaglen yn ymagor dros y flwyddyn, ac yn datblygu drwy sgwrs gyda phob artist sy'n cymryd rhan.

Mae’r comisiynau ar gyfer Litmus yn cael eu dewis drwy broses galwad agored. Bydd yr alwad nesaf ar gyfer y rhaglen yn cael ei chyhoeddi ym mis Mai 2017. Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at Louise Hobson, Curadur Litmus: litmus@orieldavies.org

Cefnogir Litmus gan Gyngor Celfyddydau Cymru.