Ysgrifennu gyda Sylw a Theimlad

Ysgrifennu gyda Sylw a Theimlad  Dydd Mercher 10, 17, 24 Hydref; 7, 14, 21, 28 Tachwedd; 5 a 12 Rhagfyr ... mwy >

Halloween Masks

Halloween Masks Gyda’r Artist Helen Kozich Dydd Mawrth 30 ... mwy >

Ategolion Calan Gaeaf

gyda’r Artist Zoë Needle Dydd Mercher 31 Hydref 10.30am-12.30pm, ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Mae Oriel Davies yn cynnig ystod o weithgareddau a gweithdai i deuluoedd ac ymwelwyr ifanc. Mae’r gweithgareddau ymarferol, creadigol hyn yn ymglymu, yn herio a’n ysgogi. Caiff gweithdai eu rhedeg gan artistiaid - addysgwyr profiadol ac yn aml, darperir deunyddiau.

Mae’r tîm addysg yn ymdrechu i ddatblygu a hwyluso gweithdai i deuluoedd yn ystod gwyliau ysgol ac ar y penwythnosau. I weld gweithgareddau a gweithdai cyfredol, edrychwch ar y calendr, ac os hoffech chi gael eich diweddaru ynghylch gweithgareddau & gweithdai i deuluoedd fydd yn cael eu cynnal yn y dyfodol, tanysgrifiwch i dderbyn cylchlythyr am ddim ODG >

Bwcio

Mae’n angenrheidiol bwcio ar gyfer pob gweithdy, a chynghorir bwcio’n gynnar. Ffoniwch yr Oriel ar 01686 625041 neu anfonwch e-bost at: desk@orieldavies.org to i fwcio. Noder bod yn rhaid i blant o dan 8 mlwydd oed fynychu gydag oedolyn.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ynghylch gweithgareddau a gweithdai i deuluoedd, cysylltwch â Helen Kozich, Swyddog Addysg (dysgu anffurfiol) ar 01686 625041 neu anfonwch e-bost at: HelenK@orieldavies.org

Gweithgareddau Allgymorth 

Y rhaglen Ein Lle Ni/Our Space - rydym yn gweithio gyda phlant a theuluoedd yn ac o amgylch Stad Maesyrhandir i gyflwyno gweithgareddau celf, crefft a choginio bob mis.  Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o artistiaid a gwneuthurwyr, ac yn darparu gweithgareddau celfyddydol o safon gyda'r nod o ysbrydoli, ymgysylltu a chefnogi cymunedau i gymryd rhan yn y celfyddydau. Mae'r gweithgareddau yn cael eu cynnal yn bennaf yng nghanolfan Ieuenctid Maesyrhandir, ond hefyd yn yr oriel.

Family Arts Standard

Gweithdai i Theuluoedd

Halloween Masks

Dydd Mawrth, 30 Hydref 2018

Halloween Masks Gyda’r Artist Helen Kozich Dydd Mawrth 30 Hydref 10.30am-12.30pm, £7.50/person* Crëwch fasg y gellir ei wisgo ar gyfer Calan Gaeaf - crëwch anghenfil brawychus, gwrach ddrwg neu ysbrydion arswydus. ... mwy >

Gweithdai i Deuluoedd

Ategolion Calan Gaeaf

Dydd Mercher, 31 Hydref 2018

gyda’r Artist Zoë Needle Dydd Mercher 31 Hydref 10.30am-12.30pm, £7.50/person* Cyfunwch ddeunyddiau naturion a hapgael i greu eich offer ac ategolion Calan Gaeaf eich hun. 

mwy >

Gweithdai i Deuluoedd

Mapio Eich Storïau gyda’r Artist Amy Sterly

Dydd Mawrth, 26 Chwefror 2019

Mapio Eich Storïau gyda’r Artist Amy Sterly Dydd Mawrth 26 Chwefror 2019 10.30am-12.30pm, £7.50/person* Crëwch lyfrau allan o fapiau - ac ychwanegu llefydd, pobl a thestun ar hyd y ffordd i adrodd eich stori bersonol eich ... mwy >

Gweithdai i Deuluoedd