Ysgrifennu ffilmiau gyda Lara Clough

Bob dydd Mercher, 23 Medi tan 25 Tach 10.15am – 12.30pm Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sgiliau sy'n angenrheidiol i greu ... mwy >

Gweithdy’r Nadolig

10.30am tan 1.00pm £5 fesul plentyn/oedolyn  mwy >

Bywluniad

Sesiynau difyr, wedi’u tiwtora sy’n annog cryfderau unigol, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau mewn awyrgylch hamddenol a chreadigol. ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Cyfredol

Amy Sterly, Suddenly

House
Multiple artists

14 Tachwedd 2015 - 27 Ionawr 2016

Gall y syniad o dŷ a chartref greu teimladau o gynhesrwydd a chysgod. Fel arfer, annedd - boed hynny’n fwthyn neu’n sied, yn babell neu’n blasty, yn gaban dros dro neu’n breswyliad parhaol - yw'r sail arferol i gysur a diogelwch. I'r gwrthwyneb, mae tŷ adfeiliedig neu dŷ gwag yn gysylltiedig yn aml ag anesmwythder, anniddigrwydd ac absenoldeb. mwy >

Clippings (Page No.2, detail) 2014 Multiple Drawing; Collage and gouache on mult

Talking to Gwen
Anna Falcini

14 Tachwedd 2015 - 27 Ionawr 2016

Yn ystod cyfnod preswyl yn Aberystwyth, darganfuodd Anna Falcini lythyrau Gwen John (1876-1939), yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ysgrifennwyd llythyrau drafft John tua 1915, ac maent yn cofnodi golygfeydd cyffredin, llawen, preifat a brwydrau mynych bywyd John fel artist benywaidd annibynnol o Gymru oedd yn byw ym Mharis. mwy >

Test Bed Logo