Big Draw | Gweithdy i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Bob dydd Sadwrn ym mis Hydref, bydd Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan yng Ngŵyl y Darlun Mawr. Bydd y gweithdai canlynol yn ... mwy >

Gwnïo Sylfaenol | Jill Rolfe

2 Sesiynau | Dydd Llun 16 a 23 Hydref | 10.30am – 3.30pm Tiwtor: Jill Rolfe
Lleoliad: ... mwy >

Hwyl Hanner Tymor Gweithgareddau i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Hwyl Hanner Tymor yn The Kitchen, ein prosiect untro a gofod ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Cyfredol

Re-enactment, Louise Bristow

Re-enactment
Louise Bristow

07 Hydref 2017 - 02 Rhagfyr 2017

Wrth lansio’r cyntaf o ddwy sioe baentiadau, mae’r artist Louise Bristow, sy’n byw yn Brighton (cyd-enillydd enillydd Arddangosfa Agored Oriel Davies 2016), yn cyflwyno corff mawr o waith newydd a diweddar yn ei harddangosfa gyntaf yng Nghymru. mwy >

The Kitchen | Open Space | 2017/18

The Kitchen
Gwneud | Chwarae | Rhannu

07 Hydref 2017 - 27 Ionawr 2018

Gofod cymdeithasol creadigol, lle bydd celf, perfformio, crefft a ffilm, yn cael eu gwneud, eu rhannu a’u hysbrydoli. The Kitchen yw gofod digwyddiadau a phrosiectau untro Oriel Davies. Mae’r gofod ar agor i ymwelwyr o fis Hydref 2017 tan fis Ionawr 2018, ac mae’n cyflwyno rhaglen fywiog o weithdai, gweithgareddau, digwyddiadau a sgyrsiau ochr yn ochr â chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio ac ymyriadau cymunedol. mwy >

Maxuino x Beyoncé | 2016 | Neasa Terry

Preswyliad Litmus (Rhan 3)
Neasa Terry

07 Hydref 2017 - 02 Rhagfyr 2017

Mae Oriel Davies wrth ei bodd yn cyhoeddi bod Neasa Terry wedi'i ddewis ar gyfer Litmus (rhan 3), sy'n cymryd ffurf preswyliad. mwy >

Migrations Dance Film | Season 11 | Quarter 3
Various

08 Hydref 2017 - 31 Rhagfyr 2017

Rhaglen chwarterol o Ffilmiau Dawns sydd yn cael eu dangos ar y sgrîn yng nghyntedd Oriel Davies. mwy >