Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

You Are Here

Lee Lewis

14 Gorffennaf 2007 - 01 Medi 2007

Grass

Image 1 of 2 next >   Lee Lewis, from 'You are Here', 2007

Yn ei gosodiad clyweled 'You Are Here', canlyniad casglu sŵn a delweddau o gymunedau’r Drenewydd a’r Trallwng, mae Lee Lewis yn archwilio newid ac amrywiaeth yng Nghanolbarth Cymru. Mae’r artist yn gobeithio herio’r syniad o gymuned ynysol Gymreig, a dangos sut mae Cymru wedi addasu’n hanesyddol i newydd-ddyfodiaid a chroesawu newid.

Mae’r artist a leolir yn Amwythig, Lee Lewis, yn gweithio mewn sain a phrint i gynhyrchu gwaith sy’n mynegi ei diddordeb yn y cyflwr dynol.  Ar gyfer y gosodiad diweddaraf hwn cymerodd Lewis ysbrydoliaeth o chwedl Gymreig Taliesin.  Yn ôl y chwedl, gwylltiodd Taliesin wrach o’r enw Ceridwen drwy yfed swyn yn ddamweiniol a oedd i fod ar gyfer ei mab.  Rhedodd Ceridwen ar ôl Taliesin a drodd i fod yn gwningen, pysgodyn, aderyn, ac yna yn ronyn o ŷd mewn ymdrech i ddianc.

‘Mae gennyf ddiddordeb yn stori Taliesin a sut y gall rhywun addasu a newid i warchod ei hun mewn lle neu sefyllfa beryglus ac rwyf am gysylltu’r syniad hwn â’r hinsawdd bresennol yng Nghymru a sut y mae weithiau yn ymddangos yn ynysig ond fel y mae bob amser wedi addasu i newydd-ddyfodiaid ac yn croesawu newid’.  (Lee Lewis)

Dros gyfnod o 40 o ddyddiau defnyddiodd Lewis gamera polaroid a microffon digidol i gasglu sain a delweddau gan gymunedau’r Drenewydd a’r Trallwng.  Cyfwelodd yr artist bobl a anwyd yn yr ardal ac aelodau o’r boblogaeth Bwylaidd sy’n tyfu am eu syniadau am le a chartref.  Cofnododd Lewis hefyd y pethau a’r seiniau cyfarwydd sy’n ffurfio ffabrig y cymunedau hyn.

Mae ‘Rydych Chi Yma’ yn dod â’r seiniau a’r delweddau gwahanol hyn at ei gilydd gan drawsnewid lle Mewn Ffocws yn fap sain a gweledol o brofiadau’r artist.  Mae’r cyfuniad o ddelweddau agos a synau manwl yn gofyn i ni edrych ar a gwrando’n fanylach ar bethau y gallem eu hanwybyddu yn ein bywydau bob dydd.  Mae lleisiau anhysbys yn siarad am leoedd sy’n gyfarwydd ac yn ddieithr.  Wrth i ni geisio gwneud synnwyr o’r hyn a welwn ac a glywn mae’n bosibl y byddwn yn cofio am ein profiadau o’n cymuned ein hun a’n lle ni o’i mewn. Mae Lewis yn bwriadu ymweld â Gwlad Pwyl yn ddiweddarach eleni i barhau â’r prosiect hwn.

Hyfforddodd Lee Lewis ym Manceinion a Wolverhampton.  Yn 2006 rhannodd Lewis y wobr gyntaf yn Dan Gochl, Gwobr Agored Oriel Davies Gallery ac yn 2005 enillodd wobr Celf Gain Callaghan yn Arddangosfa Agored Whittinghton Riddle Amwythig.  Arddangoswyd ei phrosiect unigol diweddar Mental Block yn Amgueddfa Aer Swydd Efrog (2007) ac Oriel Qube, Croesoswallt (2006).  Mae sioeau grŵp detholedig yn cynnwys:  Lessandra yn y Palas Diwylliant, Sofia, Bwlgaria (2004) ac Undercurrents yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Amwythig (2002).

 

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.