Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Who lives in a hole like this?

Katie Surridge

20 Mai 2017 - 19 Gorffennaf 2017

Who lives in a hole like this?, Katie Surridge, 2017

Image 1 of 2 next >   Who lives in a hole like this?, Katie Surridge, 2017

Yn dilyn galwad am artistiaid newydd sy’n byw yng Nghymru a'r Gororau i ddatblygu a chyflwyno gwaith newydd fel rhan o'r rhaglen Litmus yn Oriel Davies, rydym yn falch iawn o gyhoeddi Comisiwn newydd gan Katie Surridge.

Wrth ymateb i hanes hir o fwyngloddio yng Nghymru, o’r Oes Haearn drwyddo i’r 20fed ganrif, mae Katie Surridge yn ymchwilio ffurf ei hun o fwyngloddio, ond yn hytrach na’r pwll glo, maes ymchwil Katie ydy twrch anifail; sef twnnel neu dwll sydd yn cael ei balu gan anifail i fyw ynddo, sy’n lle diogel, neu fel sgil gynnyrch wrth symud o un lle i’r llall.

Gan dynnu ar y sgiliau gwneud tŵls mae Katie wedi eu datblygu yn Ysgol Genedlaethol y Gwaith Gôf yn Henffordd, bydd hi'n creu casgliad o dŵls mwyngloddio â llaw. Gyda rhawiau ynghlwm wrth ei breichiau, neu fwgwd gydag ebill dril troell yn drwyn, bydd hi’n palu i adael ei marciau eu hun yn y ddaear ac yn chwareus, mae’n ceisio dod yn anifail ei hun. Mae gwaith Katie yn fath o ymchwil wrth ymarfer, sy’n ymchwilio’r weithred o fwyngloddio, a'r berthynas rhwng yr artist a’r erfyn, ac mae hi’n arddangos elfennau o'r gwaith ymchwil hwn yn Oriel Davies.

Mae Katie Surridge yn gweithio trwy gyfrwng gwneud gwrthrychau, cerflunio a gosodiadau i archwilio deunyddiau bob dydd a thechnegau segur, ac yn tynnu sylw at werth y llaw mewn amser lle rydym yn gwneud llai a llai â llaw. Enillodd radd BA mewn Celfyddyd Gain o Ysgol Gelfyddyd Gain Slade yn 2010 ac ar hyn o bryd, mae hi’n astudio yn Ysgol Genedlaethol  y Gwaith Gôf yn Henffordd. Mae ei harddangosfeydd/comisiynau diweddar yn cynnwys: The Observatory Residencies Exhibition at St Barbe Museum (2016) and Buckland Rings, Lymington, New Forest National Park (2017).

Arddangosfa a rhaglen ddatblygu ydy Litmus, sy’n cynnig cymorth curadurol ac ymarferol i bump o artistiaid newydd sy’n byw yng Nghymru a'r Gororau, i ymchwilio, datblygu a chyflwyno gwaith newydd yn Oriel Davies. Mae Litmus yn cael ei churadu gan Louise Hobson a’i chefnogi gan Alex Boyd Jones, Curadur Oriel Davies, ochr yn ochr â thîm ehangach yr oriel.

 

Sain Ddisgrifio