Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Wallpaper

Richard Monahan

02 Mai 2009 - 27 Mehefin 2009

Gallery installation detail

Image 1 of 5 next >   Richard Monahan Wallpaper installation detail, Oriel Davies Gallery 2009

O ailadrodd ffigyrau ar gefndiroedd papur wal generig i ddarnau ‘papur wal’ a ddyluniwyd yn gymhleth, mae gwaith Richard Monahan yn mynd â ni ar daith lle mae hanesion diddorol yn datblygu a’n dod i’r amlwg. Ar brydiau, mae’r rhain yn awgrymu digwyddiadau arallfydol, mytholegol neu rai tebyg i freuddwydion, sy’n seiliedig ar atgofion am bapur wal penodol yng nghartref yr artist yn ystod ei blentyndod.

Mae Richard Monahan yn cyflwyno corff newydd o ddarluniau cymhleth ar raddfa fawr, a chyfres grid o ludwaith â ffrâm lai. O ailadrodd ffigyrau ar gefndiroedd papur wal generig i ddarnau ‘papur wal’ a ddyluniwyd yn gymhleth, mae gwaith Monahan yn mynd â ni ar daith lle mae hanesion diddorol yn dod i’r amlwg, a lle mae cymeriadau holgar yn ceisio trafod a deall yr amgylcheddau y maen nhw’n darganfod eu hunain ynddynt. Mae ei waith, sy’n aml yn cynnwys hiwmor tywyll, empathi a phathos, yn archwilio bodolaeth ddynol a’n enwedig, anhawster dynol ryw o ran delio â byd y mae’r artist yn ystyried, ”y mae’n ceisio deall ac eto, nid yw’n ymddangos yn barod i wneud hyn”.

Mae cymeriadau Monahan yn rhyfedd a’n od, yn gythryblus weithiau a’n ddoniol ar adegau eraill. Mae eu pennau mawrion sydd ar gyrff bychain, ystumedig neu fel anifeiliaid yn aml yn ymddangos yn fregus a’n hen cyn eu hamser.

Gallai’r rhai hynny sy’n edrych arnynt deimlo empathi drostynt. Maen nhw’n mynd ar beth sy’n ymddangos yn deithiau unigol er gwaethaf cael eu cyflwyno ar adegau mewn cyplau neu grwpiau bychain. Maen nhw’n ymdrechu i lywio neu blannu eu hunain oddi fewn i systemau, codau a strwythurau euhamgylcheddau, tra’n parhau i fod yn agored i’r gwir yn y pen draw y bydd eu bodolaeth yn unig a bod posibiliad y bydd eu hymdrech i chwilio am ystyr yn ofer.

Yng nghartref plentyndod yr artist, roedd coridor sy’n ymestyn deg iard o’r drws ffrynt tua’r gegin, yn orlawn o goed, llynnoedd ag anifeiliaid. Roedd ac mae’r papur wal, wedi’i arysgrif yn unigryw yn ei feddwl, a chaiff ei ddefnyddio’n aml fel pwynt cyfeirio ar gyfer ei waith. Mae Monahan yn ystyried y syniad y gallai patrwm, pan gaiff ei weld yn rheolaidd, gael rhywfaint o effaith ar y ffordd rydyn ni’n meddwl, ac mae ei arbrofion gyda darluniau papur wal penodol wedi deillio o’r syniad yma. Mae ei gyfansoddiadau papur wal cymhleth yn caniatáu i daith bywyd ei hun gael ei chwarae allan a’i chwestiynu oddi mewn ac ymysg manylder y patrwm.

Caiff patrwm y papur wal yma ei ddefnyddio fel dyfais i uno pob un o’r gweithiau, ond ar yr un pryd, mae wedi cael ei wrthdroi mewn rhyw ffordd oddi mewn pob darn i weddu’r stori benodol. Yn y darluniau mawr, mae amryw o olygfeydd yn dod i’r amlwg ar draws yr arwyneb - caiff gweithgareddau a digwyddiadau sy’n cael eu chwarae gan nifer o gymeriadau eu disgrifio drwy linell o arysgrifen mewn paent olew. Amlygir agweddau o’r arwyneb gan loywedd glos neu fetelig i ddangos neu guddio agweddau o’r cyfansoddiad wrth i’r gwyliwr symud o amgylch y gwaith. Yma, mae’r artist yn chwarae gyda gofod, rhith a realiti i bwysleisio’r syniad fod newid yn rhywbeth cyson a fflwcs yn sicrwydd.

Mae Richard Monahan wedi’i leoli yn Abertawe. Ar hyn o bryd, mae’n astudio PhD ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe. Fe ddyfarnwyd y Wobr 1af i Fyfyrwyr iddo a hefyd, Gwobr Dewis y Bobl yn arddangosfa Agored Oriel Davies y llynedd, RE:drawing.
Fe gynigiwyd yr arddangosfa hon fel rhan o’i wobr.