I Mewn ac Allan o’r Stiwdio | Tereska Shepherd

A hoffech chi gadw a datblygu llyfr braslunio llwyddiannus? Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau braslunio a'r prosesau o gadw ... mwy >

Digwyddiad dathlu - Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies

Mae’n bleser gan Oriel Davies gyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Agored Oriel Davies 2017, a fydd yn cael ei ddathlu mewn digwyddiad fydd ... mwy >

Table Reads

Mae Table Reads, dan arweiniad yr artistiaid Freya Dooley a Cinzia Mutigli, yn ddigwyddiad darllen a thrafod anffurfiol, sy'n edrych ar ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Vanishing Point

Kelly Best

11 Mawrth 2017 - 10 Mai 2017

Vanishing Point, Kelly Best

Image 1 of 6 next >   Vanishing Point, 2017 | Kelly Best

Mae Vanishing Point yn dwyn ynghyd corff anhygoel o waith newydd gan Kelly Best: arlunydd diddorol a hynod wreiddiol sydd yn byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Hon yw ei sioe fwyaf uchelgeisiol yng Nghymru hyd yn hyn, ac mae’n cynnwys cydgysylltiad cymhellol rhwng cerflunio, arlunio a phaentio, i ystyried arwyneb, gofod a safle.

Mae Best yn defnyddio amrywiaeth amlwg o gyfryngau megis dur, dyfrlliw a phensil lliw, ac yn ymateb yn uniongyrchol i ofod pensaernïol a ffisegol Oriel Davies.

Daw'r arddangosfa hon yn syth ar ôl cyfnod preswyl 3 mis diweddar gyda Creative Wales yn Ysgol Brydeinig Rhufain, a sioe unigol yng Nghanolfan Gelfyddydau Plymouth yn gynharach yn 2016. Mae hi wedi arddangos gwaith yn flaenorol yng ngofod TestBed Oriel Davies ac yn 2014, yn Arddangosfa Agored Oriel Davies. Mae ei sioeau unigol blaenorol yn cynnwys; g39 (Caerdydd); Eastside Projects (Birmingham); Art in the Bar, Canolfan Gelfyddydau’r Chapter (Caerdydd); ac arddangosodd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2016 a 2013. Yn 2007, enillodd radd BA mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Kingston.

Sgwrs gyda’r Artist | 11 Mawrth | 5pm – 6pm | AM DDIM
Sgwrs fewnol rhwng yr artist a'r Curadur, Louise Hobson.

Cefnogir Vanishing Point gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Traethawd

Llinell Bensil Trwy Ofod gan Oliver Basciano

Sain Ddisgrifio

Cyflwyniad

Oriel 1

Oriel 2

Llinell Bensil Trwy Ofod gan Oliver Basciano (traethawd)

Audio Description

Mae cyfleusterau sain ddisgrifiad ar gael