Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Twist

Cecile Johnson Soliz

29 Mehefin 2019 - 11 Medi 2019

Cecile Johnson Soliz

Mae Cecile Johnson Soliz wrth ei bodd yn cerflunio a lluniadu. Mae hi’n gweithio ar draws y ddau faes, ac yn defnyddio deunyddiau bob dydd fel papur, ffabrig, pren, paent ac ystod o offer lluniadu i greu darnau trwm a diddorol.

Mae hi’n defnyddio ystumiau a gweithredoedd dynol cyffredin, syml, fel stwffio, lapio, casglu, stacio a phlygu mewn proses o wneud cerfluniau sy'n farddol ac yn chwareus, yn chwilfrydig ac yn gyfarwydd. Yn ei harddangosfa yn Oriel Davies, mae hi'n trawsnewid yr adeilad, gofodau’r oriel, ac ansawdd y golau trwy waith uchelgeisiol newydd.

Meddai am ei hymarfer; "Mae fy ngwaith lluniadu wedi bod yn gorfforol iawn erioed. Weithiau dwi'n lluniadu ar bapur ac mae'n aros yn wastad ac yn cael ei hongian ar wal i edrych arno. Ar adegau eraill, rwy'n defnyddio'r lluniadu a’r papur mewn ffordd fwy cerfluniol, ac yn ystyried gofod, golau a disgyrchiant fel rhan o'r gwaith: mae hyn yn gwneud iddyn nhw ddod yn rhan o'r byd ffisegol."

Mae hi'n cyfuno lluniadu a cherflunio i wneud gwaith chwareus, sy’n ysgogi’r meddwl, sy’n peri synod i ni ac sy’n ein denu i mewn i broses o edrych a meddwl am gelf gyfoes.

Johnson Soliz oedd enillydd cyffredinol Arddangosfa Agored Oriel Davies yn 2018, ac mae'r arddangosfa hon yn rhan o'i gwobr. Enillodd y Fedal Aur mewn Celfyddyd Gain yn yr Eisteddfod yn 2017, ac yn ddiweddar, mae hi wedi arddangos gwaith yn Galerie Simpson, Abertawe (2017) ac yn Arddangosfa Haf yr Academi Frenhinol (2017, 2018).

Mae’n bleser gennym groesawu Phyllida Barlow CBE RA ar ddydd Sadwrn, 29 Mehefin, a fydd yn sgwrsio gyda Cecile Johnson Soliz.

Twist sqwrsio dyrchafiad

Twist: Cecile a Phyllida

Twist a Cecile

Cecile a Phyllida Siarad

Mae Twist wedi cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.