Esoteric Herbalism with Cristina Pandolfo

Saturday 13 October 2018 10.30am – 4pm Suitable for adults, £65 (booking by 22 September ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Twelve Tall Tales

Group Exhibition

29 Gorffennaf 2017 - 20 Medi 2017

Lluniau / Credydau The Welsh Space Campaign, 2013-2014, Hefin Jones. Llun gan Da

Lluniau / Credydau The Welsh Space Campaign, 2013-2014, Hefin Jones. Llun gan Dan Burn-Forti plus more if space

Mae deuddeg o artistiaid, gwneuthurwyr a dylunwyr, a ddewiswyd gan ein curadur gwadd, Onkar Kular, yn adrodd storĂ¯au drwy wrthrychau maen nhw wedi'u gwneud. Mae hyn yn cynnwys The Welsh Space Campaign gan y dylunydd rhyngddisgyblaethol, Hefin Jones, sy'n cynnig bod gan Gymru'r capasiti i archwilio gofod. Yn ei waith, mae pob eitem sydd ei hangen i sefydlu ymgyrch gofod cenedlaethol yn cael ei thrwytho yn niwylliant, sgiliau a thraddodiadau Cymru.

Mae storïau yn bodoli o fewn hyd oes pob gwrthrych, boed hynny ar ffurf stori ynghylch trysor teuluol, neu banel gwybodaeth wedi’i osod wrth ymyl arddangosyn amgueddfa. Yn fwy diweddar, mae adrodd storïau wedi cael ei addasu fel teclyn marchnata, i gyfeirio at draddodiad a dilysrwydd. Mae’r arddangosfa hon, sy’n croesawu teuluoedd, yn cymryd ymagwedd fwy cynnil o ran archwilio adrodd storïau drwy wrthrychau wedi’u saernïo.  Mae’r gweithiau’n cynnig amryfal ffyrdd ble y gellir trosi cyfeiriadau ffuglennol, doniol, diwylliannol, gwleidyddol a hanesyddol yn wrthrychau wedi’u saernïo.

Mae deuddeg o artistiaid, gwneuthurwyr a dylunwyr, a ddewiswyd gan ein curadur gwadd, Onkar Kular, yn adrodd storïau drwy wrthrychau maen nhw wedi'u gwneud. Mae hyn yn cynnwys The Welsh Space Campaign gan y dylunydd rhyngddisgyblaethol, Hefin Jones, sy'n cynnig bod gan Gymru'r capasiti i archwilio gofod. Yn ei waith, mae pob eitem sydd ei hangen i sefydlu ymgyrch gofod cenedlaethol yn cael ei thrwytho yn niwylliant, sgiliau a thraddodiadau Cymru.

Bob dydd Sadwrn:
Rhwng 11am-1pm a 2pm-3pm, bydd un o’r darnau sydd yn cael ei arddangos, sef Play For A Handling Collection gan Cecilie Gravesen, yn cael ei animeiddio gan Dywysydd yr Oriel, fel bod ymwelwyr yn gallu gafael yn y gwrthrychau a chymryd rhan mewn sesiwn drin wedi’i choreograffu yn yr oriel.

Artistiaid:
Åbäke, Auger-Loizeau, Carl Clerkin, Cecilie Gravesen, El Ultimo Grito, Zhenhan Hao, Hilda Hellström, Hefin Jones, Onkar Kular, Dash MacDonald, Noam Toran, Dawn Youll

Mae’r arddangosfa wedi cael ei dylunio gan Martino Gamper ac Åbäke.

Arddangosfa Deithiol y Cyngor Crefftau

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Lloegr