Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

A Tree A Rock A Cloud

Clare Woods

06 Medi 2014 - 05 Tachwedd 2014

Clare Woods - King of Finland - 150 x 100 cm Oil on Aluminium 2014

Agoriad yr Arddangosfa Dydd Sadwrn 6 Medi 2014 Yn cynnwys Clare Woods yn sgwrsio gyda Mandy Fowler, y cyd-guradur ar gyfer A Tree A Rock A Cloud 5 - 6pm, gyda’r agoriad 6 - 8pm Lluniaeth

Mae’n bleser gan Oriel Davies gyflwyno gweithiau newydd pwysig gan yr artist enwog Clare Woods yn ei harddangosfa graddfa fawr unigol cyntaf yng Nghymru. Mae A Tree A Rock A Cloud yn cynrychioli moment ddiffiniol yn arfer yr artist ac yn dod â gwaith at ei gilydd sy’n ystyried pynciau traddodiadol tirwedd, bywyd llonydd a phortreadau ochr yn ochr â thri darn o waith allweddol o Amgueddfa Cymru - National Museum Wales.  Mae’r rhain, a gafodd eu dewis gan yr artist, yn cynnwys The Rabbit gan Edouard Manet (1881) a Frozen Pond gan John Nash (1953), y ddau o gasgliad Chwiorydd Davies, ochr yn ochr â'r llun Civilian Victim, Vietnam (1967) gan Philip Jones Griffiths. 

Gan archwilio’r genres hyn trwy’r tri darn allweddol hyn o waith a phaentiadau Woods ei hun, mae'r artist yn creu cyfansoddiadau hynod sy’n datgelu tensiynau rhwng ffurf solet a gofod gwag, ac sy’n chwarae gyda blaendir a chefndir, disgyrchiant a màs i greu sefyllfaoedd chwilfrydig ac ansefydlog. 

Mae Woods wedi arddangos yn eang yn y DU, Ewrop ac America ac mae ei gwaith yn cael ei gynrychioli mewn casgliadau mawr sy’n cynnwys Amgueddfa Cymru -. National Museum Wales a brynodd Hill of Hurdles, 2010. Yn ddiweddar, mae hi wedi arddangos yn unigol yn Nenmarc, Leeds, Llundain, Athen, Madrid a Berlin.

Mae'r arddangosfa hon yn cael ei chynhyrchu mewn partneriaeth â’r Curadur a’r Cynhyrchydd Annibynnol, Mandy Fowler.  Bydd cyhoeddiad catalog yn cyd-fynd â’r arddangosfa hon. 

Cefnogir yr arddangosfa gan Elusen Gwendoline a Margaret Davies