Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

These Valued Landscapes

Various Artists

13 Rhagfyr 2008 - 14 Chwefror 2009

Gallery installation detail

Image 1 of 4 next >   James Ireland I Believe in Miracles 2005

MaeThese Valued Landscapes yn archwilio cyd-destun hanesyddol y gynrychiolaeth o’r tirwedd trwy destun, ffotograffiaeth, cerameg, cerfwaith a chyfryngau cymysg gan artistiaid sy’n cynnwys Emily Cole, James Ireland, Idris Khan a Paul Scott. Mae’r arddangosfa’n edrych i mewn i’r newid yng ngwerth y tirwedd, o bwnc y gorffennol, sy’n cael ei danbrisio gan y beirniaid, i'r genre gwerthfawr yr ydyw heddiw.

Yn ystod y cyfnod Sioraidd, ystyrid mai’r genre o beintio tirlun oedd y pwnc gyda’r gwerth isaf iddo mewn celf weledol, mewn termau economaidd a beirniadol, ac roedd ymhell y tu ôl i statws portreadau a bywyd llonydd. Ystyrid bod gan y rhain fwy o werth cymdeithasol, gan fynegi cyfoeth a denu canmoliaeth feirniadol. Credid bod tirluniau Thomas Gainsborough, er enghraifft, yn rhai addurniadol ac mai ychydig neu ddim sylwedd a roddent i’r broses artistig oedd yn ymwneud â’u creu.

Mae These Valued Landscapes yn ymchwilio i gyd-destun hanesyddol cynrychioli tirlun. Mae’r arddangosfa yn dwyn ynghyd waith gan saith o artistiaid Prydeinig cyfoes i ystyried y tirlun gwledig, trefol a diwydiannol yng nghyd-destun gwerth; o gymdeithas i wleidyddiaeth, yr amgylchedd i ddiwydiant i gelf ei hun. P’run ai yw hynny ar gyfer ei werth cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd neu yn wir ei werth esthetig, mae’r tirlun yn cynnig pwnc cyfoethog a sylweddol, sy’n gallu ysgogi gweithiau celf personol a hynod emosiynol a darparu arena i wneud sylwadau ingol am y byd naturiol.

Mae’r arddangosfa, sy’n rhoi sylw i beintio, testun, ffotograffiaeth, serameg, cerflunwaith a chyfryngau cymysg yn edrych ar y symud a fu yng ngwerth y tirlun, o’r hyn oedd yn cael ei danbrisio yn feirniadol ac a oedd yn destun addurnol y gorffennol hyd at y genre hynod werthfawr y mae heddiw. Ysbrydolir peintiadau trawiadol Emily Cole gan ei theithiau niferus o amgylch East Anglia lle mae’n rhoi sylwadau am ein defnydd a’n dealltwriaeth o’r tirlun gwledig yn ogystal ag effaith amgylcheddol teithio i lawer o leoliadau heddychlon Prydain. Mae swyddogaeth gymdeithasol y tirlun yn bryder sylfaenol i’r artist Mark Edwards y mae ei ffotograffau yn dal manylion manwl am fannau sydd wedi eu hanwybyddu tra bo’r cwestiwn o berchnogaeth yn ganolog i waith Fraser Harrison sy’n seiliedig ar destun. Wrth ystyried cefn gwlad ac amaethyddiaeth yn y Brydain wledig, mae’r awdur yn trafod y materion sy’n gysylltiedig â bod yn berchen ar yr amgylchedd naturiol a’r ffin rhwng eiddo preifat a mynediad cyhoeddus.

Goleuir tirluniau cerfluniol James Ireland gan draddodiadau peintio tirlun ac maent yn caniatáu i’r gwyliwr ymchwilio i ac ehangu ar yr ysgogiadau darluniadol a chysyniadol y maent yn eu darparu. Mae tirlun trosiadol y cyfrwng ffotograffig wrth wraidd delweddau aml-haenog Idris Khan, gyda chyfeiriadau §penodol at hanes fel teclyn mecanyddol ar gyfer atgynhyrchu ac fel ffurf ar gelfyddyd o’i ran ei hun. Mae Paul Scott yn creu gwaith sy’n ymchwilio i’r tirlun gan ddefnyddio estheteg cyfarwydd a hanesyddol serameg mewn patrymau glas a gwyn. Mae ei dechnegau arloesol mewn printio trosglwyddiadau seramig yn ei alluogi i gymhwyso delweddau cyfoes ar blatiau traddodiadol, patrymog sy’n aml yn rhai gwreiddiol. Gan ddefnyddio clipiadau fideo, recordiadau sain, delweddau a thestun a ganfuwyd a defnydd archifol, mae’r artist Katy Woods yn myfyrio ynglyn â’r llifogydd ym 1864 yn ninas Sheffield oedd yn gartref iddi pan chwalodd argae Dale Dyke y tu allan i Bradford gan hawlio bywydau bron i 300 o bobl a dileu llawer o gartrefi a diwydiannau. Mae ei gwaith yn ymchwilio i effaith ac etifeddiaeth ehangach y tirlun diwydiannol ar draws Prydain.

Mae These Valued Landscapes yn Arddangosfa Deithiol Oriel Gelf Bury St Edmunds
Cynrychiolir James Ireland gan f a projects, Llundain
Mae Idris Khan yn ymddangos trwy gwrteisi Oriel Victoria Miro Llundain ac Oriel The Saatchi Llundain