Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Talking to Gwen

Anna Falcini

14 Tachwedd 2015 - 27 Ionawr 2016

Clippings (Page No.2, detail) 2014 Multiple Drawing; Collage and gouache on mult

Clippings (Page No.2, detail) 2014 Multiple Drawing; Collage and gouache on multipurpose copy paper, mounted onto Fabriano paper

Yn ystod cyfnod preswyl yn Aberystwyth, darganfuodd Anna Falcini lythyrau Gwen John (1876-1939), yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ysgrifennwyd llythyrau drafft John tua 1915, ac maent yn cofnodi golygfeydd cyffredin, llawen, preifat a brwydrau mynych bywyd John fel artist benywaidd annibynnol o Gymru oedd yn byw ym Mharis.

Roedd llawer o'r materion yn berthnasol i brofiad Falcini fel artist - er gwaethaf canrif o amser rhyngddynt. Wrth iddi gyfeirio at ei dyddiaduron ei hun, wynebodd fomentau tebyg o amheuaeth ac ansicrwydd. Yr hyn a ddechreuodd ddod i'r amlwg oedd deialog bell, wedi'i wahanu gan amser, rhwng dau artist benywaidd: y gwelwn ei ddatblygiad yn arddangosfa TestBed Falcini yn Oriel Davies.

Mae ei hymateb i'r llythyrau, nid yn unig wedi bod i archwilio eu cynnwys ond hefyd, eu perthnasedd corfforol a’u cadwraeth archifol. Mae hi, er enghraifft, yn cael ei chyfareddu gan sut y mae’r taflenni unigol o bapur ac amlenni yn y Llyfrgell yn cael eu trefnu ar ffurf llyfr drwy'r dull archifol ‘tipio mewn', sy'n dal y papurau eiddil o fewn meingefn ganolog.

Ar yr un pryd, mae Falcini yn adlewyrchu ar daith y llythyrau hyn, sut maen nhw wedi pasio trwy fysedd gwahanol bobl a lleoedd, a sut mae’r nodiadau diymhongar hyn am gathod John, lliwiau paent a’i pherthynas â Rodin wedi dod yn ddeunyddiau archifol o bwys cenedlaethol, sydd wedi’u gwreiddio yn niwylliant Cymru.

Mae’r teimlad o bresenoldeb absennol yn ymledu yng ngwaith Falcini, lle mae hi'n myfyrio am ganfyddiadau o amser sy'n datgelu eu hunain mewn tirweddau a gwrthrychau materol, ac sy’n annog naratif personol a gorffennol a gofir i ddod i'r wyneb.

Mae Anna Falcini yn byw ac yn gweithio ar ffin Cymru / Lloegr. Enillodd radd MA o Goleg Goldsmiths yn 2002 ac ar hyn o bryd, mae hi’n ddarllenydd Ph.D. mewn Ymarfer Celfyddyd Gain yn y Brifysgol ar gyfer y Celfyddydau Creadigol. Yn ychwanegol at ei hymarfer celf, mae hi’n ysgrifennu erthyglau a thraethodau sy’n ymgysylltu’n feirniadol ar gyfer sefydliadau celfyddydau dethol.

Noddwyd Talking to Gwen gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Test Bed Logo Yn cefnogi gwaith newydd ac arbrofol sy’n cael ei ddatblygu gan artistiaid yng Nghymru a’r Gororau.